testo DiSCmini 

testo DiSCmini - Ručný prístroj na difúzne meranie koncentrácie nanočastícDiSCmini je v súčasnosti najmenší prístroj schopný merať počet nanočastíc s patentovaným senzorom pracuje v každej polohe. Prenosný "Diffusion Size Classifier" klasifikátor veľkosti difúziou možno použiť pre monitorovanie expozície osôb alebo rýchle preverenie záujmovej oblasti počas chôdze, teda pracovného miesta alebo obytných oblastí vystavených ťažkej doprave.


Výhody:


- Meranie a zobrazenie počtu nano častíc, stredného priemeru častíc a deponovanej plochy pľúc - Lung-
  deposited surface area (LDSA) s časovým rozlíšením 1 sekunda
- Nevyžaduje ku prevádzke rozpúšťadla alebo rádioaktívne zdroje žiarenia
- Necitlivý na vibrácie a prevádzka v akejkoľvek polohe prístroja
- Dlhá výdrž batérie až 8 hodín
- Merací princíp: založený na elektrickom nabíjaní aerosólov v unipolárnej difúznej nabíjačke


Vhodný pre všetky aplikácie, kde je dôležité jednoduché nasadenie:


- Monitorovanie expozície osôb
- Monitorovanie okolitého vzduchu
- Identifikácia rizík pracovného prostredia
- Potvrdenie účinnosti a kvality filtrácie
- Mapovanie znečistenia vzduchu mobilnými alebo viacerými stacionármi prístrojmi
- Epidemiologické štúdiePomocou Testo DiSCmini môžete efektívne sledovať počet nanočastic priamo v životnom prostredí. Týmto spôsobom môžete určiť expozíciu ľudí na ultra jemné častice (Ultra Fine Partikels) v pracovných priestoroch a na základe toho prijať primerané opatrenia na minimalizovanie zdravotných rizík v znečistených oblastiach.

Cena : 11 990.00 € bez DPH

Na stiahnutie:


- Katalóg Testo DiSCmini (pdf, 225 KB)
- Návod na použitie Testo DiSCmini (pdf, 1.336 KB)


- Viac informácií o prístrojoch na meranie nanočastíc:   Testo DiSCminidomov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt