ĎAKOVNÝ LIST ĎAKOVNÝ LIST SZCHKT

Košice, 12.12.2010

Na podporu vzdelávania odborného rastu odboru chladiacej a klimatizačnej techniky na Slovensku poskytli v závere roka 2010 spoločnosť Testo AG a K - TEST, s.r.o. meracie prístroje testo 560 a testo 435 s príslušenstvom v celkovej výške 3 580,- € bez DPH.


Dar bol odovzdaný pre školiace a výcvikové stredisko Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku (SZ CHKT) . Riaditeľ CO CHKT pán Doc. Ing. Peter Tomlein, CSc. a prezident SZ CHKT pán Ladislav Nagy za poskytnutý dar vyjadrili v mene SZ CHKT poďakovanie formou ďakovného listu.

Spoločnosť Testo AG a K - TEST, s.r.o. vyjadrujú presvedčenie, že poskytnuté meracie prístroje testo 560 a testo 435 budú veľkým prínosom pri praktických merania všetkým študentom v odbore chladiacej a klimatizačnej techniky, ako aj absolventom školení a ďalšieho vzdelávania v rámci SZ CHKT.

domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt