ARTEP 2011

AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI - ARTEP 2011

ARTEP 2011

Termín: 16.-18.2.2011
Miesto: hotel ACADEMIA, Stará Lesná

Workshop odborníkov univerzít vysokých škôl a praxe z oblasti automatizácie.

V dňoch 16.-18.2.2011 sa v hoteli ACADEMIA v Starej Lesnej uskutočnilo stretnutie odborníkov z oblasti automatizácie a riadenia z univerzít a vysokých škôl a odborníkov z praxe z Českej republiky a Slovenskej republiky, ktoré bolo venované prezentácii moderných trendov v odbore. Na stretnutí odborníci, pedagogickí a vedecko-výskumní pracovníci katedier prezentovali dosiahnuté výsledky vo svojej činnosti, vymeniť si navzájom skúsenosti a nadväzovali pracovné kontakty s ostatnými účastníkmi stretnutia. Stretnutia sa zúčastnila aj naša spoločnosť a prezentovala tam program testo - stacionárne prevodníky na meranie vlhkosti, teploty a tlakového rosného bodu, prietokov stlačeného vzduchu - teda všetky prístroje pre monitorovanie kvality stlačeného vzduchu a pre aplikácie v klimatizácii, vetraní a chladení.

Okrem toho sme prezentovali možnosti automatizovaného systému zberu údajov testo SAVERIS a možnosti najnovších termografických kamier testo 876 a testo 882 so zameraním na priemyselnú termografiu. Účastníci workshopu si mohli pozrieť aj mnoho ďalších meracích prístrojov testo.domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt