Aquatherm Nitra 2016 Medzinárodný veľtrh Aquatherm Nitra 2016

Naša spoločnosť predstavila na veľtrhu aquaTHERM 2016 v Nitre novinku - analyzátor spalín testo 330i, ktorý bol ocenený Čestným uznaním za najlepší exponát veľtrhu. Je to prvý analyzátor, ktorý nemá vlastný displej na meracom prístroji, namerané hodnoty sú totiž prenášané pomocou rozhrania Bluetooth® do inteligentného telefónu / tabletu užívateľa, kde sú v nainštalovanej aplikácii testo 330i App pohodlne zobrazené a uschované.

Spoločnosť Testo teda vytvorila novú úroveň flexibility pri meraní spalín. Technik má teda namerané hodnoty vždy po ruke - úplne nezávisle na mieste merania. Mnohé menu merania umožňujú profesionálnu analýzu na každom vykurovacom zariadení.

Samozrejme, že na veľtrhu sme už tradične prezentovali široký sortiment meracích prístrojov testo pre vykurovanie, klimatizáciu, ventiláciu a chladenie, ale aj pre ďalšie odvetvia priemyslu. Veľkým lákadlom boli inteligentné sondy a termografické kamery, najmä najmenšia z našej ponuky: testo 869, ktorá sa stáva každodenným nástrojom mnohých profesií a svoje uplatnenie si nájde najmä v stavebníctve, pri správe budov, elektroúdržbe a údržbe v priemysle.

domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt