13. medzinárodný odborný veľtrh AQUATHERM NITRA 2011

13. medzinárodný odborný veľtrh AQUATHERM NITRA 2011

13. medzinárodný odborný veľtrh AQUATHERM NITRA 2011

Termín: 8. 2. - 11. 2. 2011
Miesto: AGROKOMPLEX NITRA, Výstavná 4, 949 01 Nitra
Otváracia doba: pre návštevníkov 9. - 11. 2. od 10.00 do 17.00 hod., 12. 2. od 10.00
do 15.00 hod., pre vystavovateľov každý deň od 9.00 do 19.00 hod.
Nájdete nás v vstánku č. 240, hala M2.


V dňoch 8.2.- 11.2.2011 sa uskutočnil už tradičný 13. medzinárodný odborný vel'trh vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky AQUATHERM 2011.

Aqua-therm Nitra v tomto roku ešte viac posilnil svoje postavenie najväčšej akcie v obore technického zariadenia budov na Slovensku. Na výstavisku Agrokomplex Nitra, predstavilo svoje novinky 141 vystavovateľov, čo je o takmer desať percent viac ako v minulom roku. Oproti minulému roku sa mierne zväčšila aj celková predaná výstavná plocha. Kvalitná nomenklatúra, účasť veľkých značiek, široký záber prezentovaných exponátov a celkovo pohostinná atmosféra nitrianskeho výstaviska prilákala tohto roku 14 960 návštevníkov.

Naša spoločnosť sa veľtrhu tradične zúčastnila a prezentovala tam celý program testo - pre oblasť vykurovania, klimatizácie, chladenia a vetrania. Okrem toho aj stacionárne prevodníky na meranie vlhkosti, teploty a tlakového rosného bodu, prietokov stlačeného vzduchu - teda všetky prístroje pre monitorovanie kvality stlačeného vzduchu. Návštevníkom sme ukázali možnosti automatizovaného systému zberu údajov testo SAVERIS a prezentovali sme najnovšie termografické kamery testo 876 a testo 882 so zameraním na stavebnú a priemyselnú termografiu. Návštevníci si mohli pozrieť aj mnoho ďalších meracích prístrojov testo.
domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt