Meracie prístroje na analýzu spalín a vykurovanie
(Measurement Engineering for Heating and Installation)    >> prospekt PDF (1,7 MB)
Úvod   Prehľad meracích prístrojov na analýzu spalín a kontrolu vykurovania
Stále je aktuálna požiadavka na objektívnu kontrolu a nastavenie zdrojov tepla, znižovanie spotreby a emisií.
Voľba správneho meracieho prístroja a porovnanie technických parametrov

testo 308 - Elektronický merač sadzového čísla

Testo 308 sa stáva partnerom pre každý analyzátor spalín. Číslicové vyhodnotenie sadzového čísla sa dá zaistiť s presnosťou na jedno desatinné číslo pri konštantnom odbere. Meranie trvá len jednu minútu. Vysoká presnosť sa zaisťuje aj vyhrievaním meracieho senzora, teda je eliminovaný vplyv možnej kondenzácie spalín. Namerané hodnoty je možno preniesť nielen do analyzátora spalín testo 327 a testo 330, ale aj do vreckového PC alebo do notebooku s rozhraním IRDA / Bluetooth. Takto je meranie možno spracovať spolu s meraním spalín a vytlačiť na tlačiareň.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 310 - Zmerať. Vytlačiť. Hotovo.

Nové testo 310 kombinuje jednoduché funkcie s vysokou přesnosťou merania a je vhodný pre všetky základné merania (spaliny, ťah, CO v okolí, tlak). Dlhá prevázková doba akumulátorov až 10 hodín zaručuje vysokú disponibilitu. Jednoduchá manipulácia a kompaktný design z neho robia robustný nástroj na každodenné použitie. Pomocou tlačiarne spolu s IR rozhraním, specielne vyvinutými pre testo 310, vytvoríte jednoducho na nieste merania prehľadné protokoly.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 320 - Vysoko efektívny analyzátor spalín.

Nové testo 320 je multifunkčný prístroj pre efektívnu analýzu spalín. Komfortne
sa obsluhuje a poradí si s každým meraním spalín. Ponúka jasne štrukturované menu merania. Štandardizované priebehy merania a farebný displej s vysokým rozlišením, ktorý znázorňuje výsledky meraní graficky, Vám umožňujú rýchle pracovné postupy. V prístroji je možné uložiť 500 nameraných hodnôt. Veľký výber snímačov robí z testo 320 flexibilný nástroj; ďalšie meracie prístroje sú zbytočné.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 330-1LL - Výkonný analyzátor pre nastavovanie horákov

Testo AG v súčasnosti prináša tretiu generáciu analyzátorov spalín testo 330LL. Je to verzia 330 LL s úplne novým menu merania a grafickým rozhraním pre pohodlnú obsluhu a ovládanie. Analyzátory testo 330-1LL merajú: O2 ( 0...21 % ) / CO2 ( 0...CO2max), CO ( 0...4 000 ppm) bez H2kompenzácie alebo 0...8 000 ppm s H2kompenzáciou, CO okolia ( 0...500 ppm ) cez plynovú sondu alebo s externou sondou (voľba ), CO2 okolia ( 0...1 % ) s externou sondou (voľba ), NO ( 0...3 000 ppm ) alebo NOlow ( 0...300 ppm ) (voľba ), komínová strata ( 0...99 % ), účinnosť spaľovania ( 0...120 % ), komínový ťah ( ±40/200 hPa ), teplota ( -40...+1200 °C ). Okrem toho merajú: ?t, ?p - tlak plynu, detegujú CO, CO2 okolia a únik plynu pomocou externej sondy, určuje prietok plynu/vykurovacieho oleja do horáka. Testo 330LL sa vyznačuje svetovo unikátnym grafickým displejom s podsvietením, ktorý zobrazuje namerané údaje graficky. Najvýznamnejšou inováciou je zobrazovanie symbolov a jednoznačné farebné členenie displeja, ktoré obsluhe vysvetľuje proces merania a rovnako zjednodušuje analýzu nameraných údajov.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

testo 330-2LL - Výkonný analyzátor pre nastavovanie horákov

Podobne ako testo 330-1LL a naviac:
Analyzátory testo 330-2LL merajú: CO ( 0...4 000 ppm) bez H2kompenzácie so zrieďovaním 4x až do 16 000 mm, alebo 0...8 000 ppm s H2kompenzáciou so zrieďovaním 4 x až do 30 000 ppm. Veľkou prednosťou nových analyzátorov testo 330LL je ich veľká pamäť na 500 000 meraní, čím je možné ukladať množstvo individuálnych meraní alebo sérií meraní. Program Easyheat dáva užívateľovi možnosť prispôsobiť testo 330 LL presne k jeho komunikačným potrebám a vykonávať jednoducho správu dát zákazníkov, ako aj miest meraní a už uskutočnených meraní na PC doma.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

testo 350 - prvý analyzátor spalín, ktorý myslí dopredu!

Špecialisti meracích prístrojov firmy Testo AG vyvinuli nový prenosný analyzátor spalín, ktorý vedie užívateľa bezpečne procesom profesionálnej analýzy spalín vďaka užitočnému prednastaveniu prístroja. Už tretia generácia analyzátora testo 350 nájde hlavné uplatnenie napr. pri uvádzaní do prevádzky, údržbe a operatívnych meraniach na priemyselných horákoch, priemyselných motoroch, plynových turbínach alebo čističkách plynu, ako aj pri meraniach pracovnej atmosféry v peciach alebo sušiarňach. Okrem toho testo 350 nájde uplatnenie pri kontrole a monitorovaní emisných limitov v spalinách a pri funkčných skúškach stacionárnych meracích analyzátorov na veľkých zdrojoch.

   >> prospekt PDF
   >> cenník
testo 905-T2 - dotykový teplomer

jeden z najrýchlejších dotykových teplomerov na svete s daným meracím rozsahom a presnosťou. Merací rozsah -50...+350/+500 °C, presnosť +- 1 °C. Ideálny na rovné aj nerovné povrchy.
   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník
testo 925 - 1-kanálový teplomer

1 kanálový teplomer testo 925 so širokým okruhom snímačov. Naviac s prístrojom možno meriať aj pomocou bezdrôtových snímačov teploty. Prekročenie limitnej hodnoty je signalizované zvukovo. NA testo IR tlačiareň možno tlačiť aktuálne hodnoty, ako aj max/min.
   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník
testo 922 - diferenčný teplomer

Podobne ako testo 925 avšak dvojkanálový teplomer. Možnosť použiť aj bezdrôtové snímače teploty . Na IR tlačiareň sa dá vytlačiť aktuálna hodnota, min a max hodnoty v nastavenom cykle, tzv cyklickej tlače, napr. každú minútu.
   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

testo 830-T1/-T2/-T3/-T4 Bezdotykový teplomer ( pyrometer )

testo 830-T1 je rýchly univerzálny IR teplomer s 1 laserovým zameriavacím lúčom o optika 10:1 o nastaviteľná emisivita 0.2 to 1.0 o Zvukový a optický signál prekročenia limitov. Merací rozsah -30...+400°C
testo 830-T2 je IR teplomer s 2 laserovými lúčmi o optika 12:1 o nastaviteľná emisivita 0.2 to 1.0 o Zvukový a optický signál prekročenia limitov. Možnosť pripojenia aj externých kontaktných snímačov teploty. Merací rozsah -30...+400°C/-50...500°C dotyková časť
testo 830-T3 podobne ako 830-T2 s optikou na meranie teploty z malých plôch, optika umožňuje merať z plochy o priemere 2 mm na vzdialenosť 25 mm!
testo 830-T4 je IR teplomer s 2 laserovými lúčmi o optika 30:1 o nastaviteľná emisivita 0.2 to 1.0 o Zvukový a optický signál prekročenia limitov. Možnosť pripojenia aj externých kontaktných snímačov teploty. Merací rozsah -30...+400°C/-50...500°C dotyková časť.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

testo 845 - Bezdotykový teplomer ( pyrometer )

>> testo 845, IR teplomer s krížovým laserovým zameriavačom včítane vlhkostnej sondy, prepínateľnou optikou na meranie vzdialených ale aj blízkych povrchov , možnosť pripojiť externé snímače, optický/akustický alarm, pamäť meraných hodnôt , PC USB kábel včítane programu na PC, hliníkový kufor a kalibračný protokol.

>>testo 845 s vlhkostnou sondou, IR teplomer s krížovým laserovým zameriavačom, prepínateľnou optikou na meranie vzdialených ale aj blízkych povrchov , možnosť pripojiť externé snímače, optický/akustický alarm, pamäť meraných hodnôt , PC USB kábel včítane programu na PC, hliníkový kufor a kalibračný protokol.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 174T - Záznamník teploty

Minizáznamník testo 174T dovoľuje zaznamenávať teplotu v miestnostiach, a preto je ideálny pri sledovaní kvality chladenia v mrazničkách, chladničkách, chladiacich boxoch, vitrínach, miestnostiach a skladoch a ďalších meraniach kde je potrebné posúdiť zmeny teploty od -30 do +70 °C. Zobrazuje aktuálnu teplotu. Na displej možno vyvolať: uloženú min. max hodnotu, medzné hodnoty a životnosť batérie.
o Presné meranie teploty s pamäťou na 16000 hodnôt
o Zobrazenie alarmu na displeji pri prekročení definovanej max/min hodnoty
o Bezpečné uloženie údajov aj pri výpadku batérie

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 174H - Záznamník teploty a vlhkosti

Minizáznamník testo 174H dovoľuje zaznamenávať teplotu a vlhkosť v miestnostiach, a preto je ideálny pri sledovaní podmienok prostredia v chladiacich a mraziacich komorách, vitrínach a ďalších meraniach kde je potrebné posúdiť zmeny teploty od -20 do +70 °C/0...100 % r.v.. Zobrazuje aktuálnu teplotu/vlhksoť. Na displej možno vyvolať: uloženú min. max hodnotu, medzné hodnoty a životnosť batérie.
o Presné meranie teploty s pamäťou na 2 x 8 000 hodnôt
o Zobrazenie alarmu na displeji pri prekročení definovanej max/min hodnoty
o Bezpečné uloženie údajov aj pri výpadku batérie

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 175-T3 - Záznamník teploty

testo 175-T3 - 2 kanálový záznamník teploty
snímač: TC (typ T a K)
kanály: 2 x externý
mer. jednotky: °C, °F
rozsah: -50...+400°C,-50...+1000°C

   >> prospekt PDF
   >> cenník

Termografická kamera testo 875-1

Termografická kamerá testo 875 je určená na rýchle a účinné testovanie vykurovacích, ventilačných a klimatizačných systémov. Umožní Vám nájsť príčiny únikov médií vo vykurovacích systémoch ( vykurovacej vody alebo TUV) alebo v iných častiach rozvodov. Všetky termografické kamery testo sú dodávané s výkonným vyhodnocovacím programom IRSoft, ktorý umožňuje pohodlnú a rozsiahlu analýzu s tvorbou protokolov aj podľa EN 13187 - pre stavebnú termografiu. Samozrejme v ponuke protokolov sú aj protokoly pre priemyselnú termografiu.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

Termografická kamera testo 875i

Termografická kamera testo 875i je spoľahlivý nástroj s vysokým rozlíšením a nadštandardnou teplotnou citlivosťou ideálny pre dené použitie. S teplotným rozlíšením < 50 mK, detektorom so 160 x 120 meracími bodmi, vymaniteľnými objektívmi a integrovaným digitálnym fotoaparátom budete môcť s termografickou kamerou testo 875i hľadať poruchy v materiáloch a komponentoch úplne bez deštrukcie. Pre vás to znamená: uvidíte viac a budet vedieť vykonávať termografické merania s oveľa väčšou spoľahlivosťou.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

Termografická kamera testo 876

Termografická kamera testo 876 je výnimočná vďaka svojmu veľkému výkyvnému displeju. Toto Vám umožňuje si nastaviť si displej pri meraní do ľubovoľnej polohy, aby ste mohli bezpečne vykonať meranie v každej pozícií. Vďaka vymeniteľnému objektívu máte istotu, že vždy dosiahnete ten správny výrez obrazu na displeji. Pre Vás, čo znamená: Viac vidíte a máte vyššiu flexibilitu pri termogarfickom meraní!

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

Termografická kamera testo 882

Termografická kamera testo 882 je v ergonomickom pištoľovom tvare, s detektorom 320 x 240 bodov, je mimoriadna vďaka oveľa presnejším a detailnejším termogramom. S 76 800 meracím bodom teploty a teplotnou citlivosťou < 50 mK zobrazuje každý detail meraného objektu a každý rozdiel teploty. Vďaka tomu ľahšie detegujete poruchy a nedostatky aj z väčšej vzdialenosti a pracujete s väčšou istotou. Pre Vás z toho vyplýva: uvidíte viac, z väčšieho povrchu a Vaše termografické meranie bude oveľa spoľahlivejšie ako doposiaľ.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

Termografická kamera testo 885

Termografická kamera testo 885 je novo vyvinutá termografická kamera v tvare videokamery a ponúka excelentnú kvalitu termogramov a množstvo inovatívnych vlastnosti. Ideálna egonómia s otočným držadlom a otočným a výklopným displejom ako aj s hybridnou prevádzkou ( cez džojstik alebo dotykový displej) umožňuje najvyšiu použiteľnosť v aplikáciách. Kombinácia detektora s rozlíšením 320 x 240 bodov a vynikajúca teplotná citlivosť NETD < 30 mK zaručuje nezvyčajne ostré a podrobné termogramy.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

Termografická kamera testo 890

Termografická kamera testo 890 v novom ergonomickom tvare videokamery ponúka nedosiahnuteľnú kvalitu termogramov pre najvyššie požiadavky. Mimoriadne vysoké rozlíšenie termogramov v megapixelovej kvalite možno zaznamenávať pomocou detektora s rozlíšením 640 x 480 bodov v kombinácií s testo technológiou SuperResolution. Takže testo 890 umožňuje zaznamenávať termogramy v megapixelovej kvalite s teplotným rozlíšením < 40 mK pre každý dôležitý detail rovnako zo vzdialených ako aj z najmenších objektov.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

testo 606-1/-2 - vlhkomery dreva a stavebných materiálov

Mini vlhkomer dreva a stavebných materiálov na vodivostnom princípe. Merací rozsah dreva a stavebných materiálov: 0...50 hmot. %. Krivky vlhkosti vybraných materiálov sú odvodené spolu s výskumným inštitútom LPI. Model testo 606-2 meria naviac aj teplotu a relatívnu vlhkosť okolia, Zobrazuje aj teplotu rosného bodu °C td a mokrú teplotu °C tw.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 510 - Kompaktný diferenčný tlakomer

Malý, kompaktný diferenčný tlakomer s kompenzáciou teploty a praktickou obsluhou pomocou 3 tlačidiel.
o 5prepínateľných jednotiek: Pa/hPa, mmH2O, mmHg, inH2O, psi...
o má integrované meranie rýchlosti prúdenia pomocou Prandtlovej rúrky v rozsahu do 27 m/s
o pripojenie pomocou hadičiek s priemerom 4 mm a 6 mm

Ideálny na meranie tlaku a prietoku v klimatizácii a ventilácii, pri meraní rýchlosti možnosť nastaviť hustotu meraného média Merací rozsah testo 510 0 to 100 hPa, presnosť merania +- 3 Pa, rozlíšenie 1 Pa.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 312-2/-3 - Diferenčný tlakomer na meranie tesnosti plynových a vodovodných rozvodov

Diferenčný tlakomer testo 312-2, s interným snímačom tlaku -40 ...+40/ -100...+100 hPa je ideálny pre meranie tlaku v plynových rozvodoch. Merané údaje je možno ukladať do pamäti a prenášať do PC alebo tlačiť na testo IR tlačiareň. Model testo 312-3 je s meracím rozsahom -300...+300 /-6000...+6000 hPa je ideálny na meranie tesnosti vodovodných rozvodov.
   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 312-4 - Presný diferenčný tlakomer na meranie tesnosti plynových a vodovodných rozvodov s pamäťou

Diferenčný tlakomer testo 312-4 s pamäťou a prepojením na PC, s interným snímačom tlaku +- 200 hPa je ideálny pre meranie tlaku v plynových rozvodoch. Okrem toho umožňuje pripojiť externé snímače teploty a externé snímače vysokého tlaku 0...25 bar. Pomocou testo 312-4 je možné vykonávať :

- Skúška pevnosti (skušobný tlak1 bar) podľa DIN EN 1775. Skúška slúži ako záťažová skúška pre novo inštalované potrubia bez armatúr.
- Skúška tesnosti (skúšobný tlak110 mbar) podľa DIN EN 1775. Hlavná skúška sa vykonáva u nových inštalácií alebo pri podstatných zmenácha je skúškou tesnosti pre potrubia včítane armatúr. Plynomer môže byt zahrnutý do hlavnej skúšky.
- Skúška prevádzkovej spoľahlivosti po poklese tlaku (matematický postup) Skúška prevádzkovej spoľahlivosti sa vykonáva na potrubiach, ktoré sú už v prevádzke.
- NOVINKA: kontrola regulátora tlaku plynu (Záznam nameraných hodnôt za časový úsek, napr. 24 hod.)
- Kontrola pripojovacieho a prevádzkového tlaku plynu
- Zoradenie tlaku na tryskách testo 312-4 sa rovnako výborne hodí pre zoradenie plynových horákov a ohrievačov.
- S pomocou vysokotlakovej sondy, odolnej voči vode, je rovnako možné vykonávať tlakové skúšky na vodovodných a odpadových potrubiach. Tlaková skúška vodovodného potrubia vodou podľa DIN 1988 (TRWI)

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 316-1 - Detektor úniku plynu

Veľmi citlivý detektor úniku palivových plynov, ako sú metán, propan bután, zemný plyn... Jednoduchá obsluha. Zvuková a optická signalizácia prekročenia limitných hodnôt 200 ppm a 10 000 ppm. Napájanie z 9 V batérie.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 316-2 - Výkonný detektor úniku plynu

Veľmi citlivý detektor úniku palivových plynov, ako sú metán, propan bután, zemný plyn... Jednoduchá obsluha. Prístroj má zabudované čerpadlo a teda umožňuje zaznamenať aj najmenšie úniky. Zvuková a optická signalizácia prekročenia limitných hodnôt - zmena farby displeja na červenú. Prístroj zobrazuje meranú koncentráciu pomocou stĺpcového grafu, kde zobrazí aj najvyššie nameranú hodnotu. Napájanie z nabíjateľnej akubatérie, dodávané aj so sieťovým adaptérom.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 316EX - detektor úniku plynov

Prístroj testo 316-Ex, odpovedajúci smernici 94/9/EG (ATEX) je univerzálny detektor úniku plynov pre metán, propán a vodík určený do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu EX. Koncentrácie plynu sa meria pomocí polovodičového senzora s prahovou citlivosťou v jednotkách ppm a sú zobrazované na displeji s rozlíšením 1 ppm. Vďaka flexibilnej sonde je možné dosiahnuť aj ťažko dostupné miesta. Testo 316-EX odhalí aj najmenšie úniky výbušných plynov v rozvodoch. Zobrazuje meranú hodnotu v ppm alebo v % CH4, C3H8 a H2. Merací rozsah je do 2,5 obj. % s rozlíšením 1 ppm a prahovou hodnotou 1 ppm. Vyhovuje smernici 94/9/EG (ATEX) 2004/108/EG II 2G EEx ib IIC T1 (Ex Zone 1). Napájanie je pomocou špeciálnych alkalických batérií. Životnosť batérií je asi 10 hodín. testo 316-EX sa dodáva s plastovým kufríkom a kalibračným protokolom. Profesionálny detektor úniku pre miesta s nebezpečenstvom výbuchu: vykurovanie, výroba energie, priemysel.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 317-1 - Detektor úniku plynu

Elektronický detektor úniku spalín. Rýchle a efektívne zistenie netesnosti komína a dymovodov. Optická a zvuková signalizácia úniku spalín.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 317-2 - Detektor úniku plynu

Veľmi praktický detektor úniku plynu na rýchlu kontrolu spojov plynových rozvodov a spojov s displejom. Zobrazuje koncentráciu plynu pomocou stĺpcového grafu. Senzor je kontrolovaný auto testom po zapnutí. Pripravenosť prístroja je signalizovaná zvukovým signálom. Prekročenie medznej hodnoty sa signalizuje zvukovo.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

testo 317-3 - CO monitor

Elektronický monitor CO s meracím rozsahom 0...2000 ppm. CO ročná záruka na senzor CO. Zvukovo a opticky signalizuje prekročenie medznej hodnoty. Ideálny na ochranu pred nebezpečenstvom otravy CO.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

Gas detektor - detektor úniku plynov

Detektor plynu testo je viacrozsahový detektor výbušných plynov: metán, propán a vodík. Zvukový signál oznamuje prekročenie dolnej medze výbušnosti. A spojitý tón varuje na dosiahnutie medze výbušnosti.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 315-2 - CO monitor

Elektronický merací prístroj úniku CO do okolia. Spoľahlivá ochrana pred otravou personálu kotolní, inšpektorov... Možnosť nastavenia 3 hraníc signalizácie. Vytlačenie nameraných koncentrácii na IR tlačiareň. Merací rozsah CO: 0...2000 ppm.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 319 - Endoskop

Ohybný endoskop testo 319 s optickým vláknom umožňuje opticky nahliadať a kontrolovať ťažko dostupné miesta ako napr. v klimatizácii, ventilačných systémoch, strojoch a motoroch, atď. Jednoduché posúdenie korózie, stavu zvarov, poškodených častí a oveľa viac jednoducho, rýchlo pomocou endoskopu. Podstatne nižšími nákladmi možno predísť vysokým nákladom na opravy. Možnosť pripojiť fotoaparát ( mobilný telefón ) a archivovať skutkový stav kontroly. Umožňuje ohyb s polomerom len 50 mm, priemer vlnovodu je 6 mm, optika má 6000 pixelov s uhlom 50 °.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 570 - robustný nástroj pre všetky merania na chladiacich systémoch alebo tepelných čerpadlách

testo 570 Vám ponúka najviac:

- Okamžitý výpočet prehriatia a podchladenie
- Meria tlaky, teploty, prúd motora a vákuum s pomocou jedného prístroja
- Záznam meraných hodnôt až do 72 hodín.
- 40 chladív je pre Vás už uložených v pamäti prístroja.

Meranie je presnejšie, bez chýb, šetrí čas a náklady.
Využívajte oveľa širšie možnosti analýzy vďaka možnosti pripojenia rozličných snímačov teploty, prúdu motora komopresora a snímača tlaku oleja. Umožňuje súčasne pripojenie vákuového čerpadla a fľaše chladiva cez robustnú 4 ventilovú súpravu. Využite podporu integrovaného merania vákua pri vákuovaní okruhu. Prístroj Vás informuje keď je dosiahnutý potrebný stupeň vákua.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 557 - nástroj pre uvádzanie do prevádzky, servis a údržbu

Ideálny pre uvádzanie do prevádzky, servis a údržbu vďaka 4-cestnému bloku ventilu a integrovanému meraniu vákua.
- Zobrazenie MIN / MAX / MEAN
- 2 konektory teplotných sond
- Podsvietenie displeja
- 4-cestný blok ventilu so 4 prípojkami, 4 držiaky hadíc

Funkcie prístroja naviac v porovnaní s testo 550
• integrované meranie vákua pomáha pri vákuovaní zariadenia
• 4-cestný blok ventilu umožňuje rýchlu a efektívnu prácu

   >> prospekt PDF
   >> cenník