Prístroje na meranie vlhkosti
(Measuring Instruments for Humidity) >> prospekt PDF (3,1 MB)
Úvod  Princíp merania rýchlosti vlhkosti
Meracie rozsahy a voľba meracích prístrojov pre meranie vlhkosti
Huminátor - Kalibrátor vlhkosti

Unikátna kalibračná komora na kalibráciu vlhkosti. Možnosť meniť prevádzkovú teplotu v rozsahu od +15 do +40°C a vlhkosti 5...95 % r.v.
   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 622/623 - Vlhkomer/teplomer/tlakomer

Štandardný vlhkomer/teplomer testo 622/623 zobrazuje aj teplotu rosného bodu. Testo 623 zobrazuje aktuálne, ako aj minulé namerané hodnoty na veľkom displeji s pohodlným odčítaním. Užívateľ tak jednoducho vidí nielen teplotu, ale aj vlhkosť v histograme počas posledných dní. Rovnako si vie prehliadať namerané hodnoty za poslednú hodinu, 2 hodiny, 12 hodín, 24 hodín alebo 12 dní. Celkovo si vie testo 623 zapamätať hodnoty za posledných 12 týždňov. Ďalší prístroj testo 622 vie okrem teploty a vlhkosti merať aj atmosférický tlak. Ten je iste obzvlášť zaujímavý pre aplikácie v laboratóriách. Na veľkom displeji je možné vidieť aktuálne merané hodnoty, dátum a čas. Takto obsluha má k dispozícii všetky dôležité informácie pri vyhovovaní protokolov.

   >> prospekt PDF
   >> cenník
testo 608-H1/-H2 - Vlhkomer/teplomer

Štandardný vlhkomer/teplomer testo 608-H1 zobrazuje aj teplotu rosného bodu. Model testo 608-H2 signalizuje optický LED diódou aj prekročenie - alarm nastavených hodnôt teploty a vlhkosti.
   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník
testo 605-H1 - Vlhkomer/teplomer

Mini vlhkomer/teplomer s vysokou presnosťou. Veľmi stabilný senzor vlhkosti zaisťuje presné meranie aj po rokoch používania. Zobrazuje aj teplotu rosného bodu °C td (testo 605-H1) alebo psychrometrickú mokrú teplotu °C tw
   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník
testo 610 - vlhkomer dreva a stavebných materiálov

Mini vlhkomer a teplomer/teplomer okolia s meracím rozsahom -10...+50°C, 0...100 % r.v. Presnosť merania je +-0,5 °C a +- 2,5 % r.v. Zobrazuje aj teplotu rosného bodu °C td a mokrú teplotu °C tw. Ideálny na meranie v kanceláriách, skladoch...
   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

testo 606-1/-2 - vlhkomery dreva a stavebných materiálov

Mini vlhkomer dreva a stavebných materiálov na vodivostnom princípe. Merací rozsah dreva a stavebných materiálov: 0...50 hmot. %. Krivky vlhkosti vybraných materiálov sú odvodené spolu s výskumným inštitútom LPI. Model testo 606-2 meria naviac aj teplotu a relatívnu vlhkosť okolia, Zobrazuje aj teplotu rosného bodu °C td a mokrú teplotu °C tw.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník
testo 616 - vlhkomer dreva a stavebných materiálov

Mini vlhkomer dreva a stavebných materiálov na kapacitnom princípe - postačuje dotyk bez poškodenia povrchu.. Merací rozsah dreva 0...50 hmot. %.a stavebných materiálov: 0...20 hmot. %. Krivky vlhkosti vybraných materiálov sú odvodené spolu s výskumným inštitútom LPI.
   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 625 - kompaktný vlhkomer

testo 625 je prístroj na meranie vlhkosti/teploty, teploty rosného bodu.
- má flexibilnú vlhkostnú sondu: možnosť jej demontáže z prístroja a použitie v sonde s rádiovým prenosom
- vyznačuje sa meracím rozsahom: 0...+100 %r.v., -10...+60 °C a presnosťou: +/-2,5 %r.v. (+5...95 %r.v.).
Pomocou tohto prístroja je možné súčasne merať teplotu, relatívnu vlhkosť, mokrú teplotu a teplotu rosného bodu. Testo garantuje 2 ročnú stabilitu vlhkostného senzora. Prístroj má tlačidlo na nastavenie Max-/ Min-/ Hold, má automatické vypínanie Auto-Off funkciu, podsvietený displej, ako príslušenstvo sa dodáva ochranný kryt TopSafe na ochranu proti prachu a nárazom. Je to ideálny prístroj na monitorovanie klímy.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

testo 635-1/-2 profesionálny vlhkomer

testo 635-1/-2 je prístroj na meranie vlhkosti/teploty, obsahu rovnovážnej vlhkosti materiálov. teploty rosného a tlakového rosného bodu a tlaku.. Na displeji sa zobrazuje r.v. (relatívna vlhkosť) - %, td (teplota rosného bodu) - °C, tm (mokrá teplota ) - °C, pabs ( absolútny tlak ) - Pa. Rovnako ako aj séria testo 735-1/-2 umožňuje pripojiť až 6 snímačov
" 1 x vlhkosť, (štandardne vzdušná vlhkosť ), povrchová vlhkosť, absolútny tlak, teplotu tlakového rosného body ( teda aj vlhkosť ) a vlhkosť materiálov
" 1 x termočlánkový snímač (TC Typ K & T) ( zo širokej skupiny snímačov z programu testo )
" 3 x bezdrôtové snímače
Z meraných kanálov je možno okrem aktuálnych hodnôt zobraziť aj hodnoty Max / Min / stredná, T voči teplote rosného bodu a materiálovú vlhkosť. Výsledky je možné tlačiť v režime cyklickej tlače - testo 625-1 alebo práca s pamäťou je u testo 635-2 podobná ako u testo 735-2.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

testo 845 - Bezdotykový teplomer ( pyrometer )

>> testo 845, IR teplomer s krížovým laserovým zameriavačom včítane vlhkostnej sondy, prepínateľnou optikou na meranie vzdialených ale aj blízkych povrchov , možnosť pripojiť externé snímače, optický/akustický alarm, pamäť meraných hodnôt , PC USB kábel včítane programu na PC, hliníkový kufor a kalibračný protokol.

>>testo 845 s vlhkostnou sondou, IR teplomer s krížovým laserovým zameriavačom, prepínateľnou optikou na meranie vzdialených ale aj blízkych povrchov , možnosť pripojiť externé snímače, optický/akustický alarm, pamäť meraných hodnôt , PC USB kábel včítane programu na PC, hliníkový kufor a kalibračný protokol.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

testo 549 rýchla univerzálna IR tlačiareň

Rýchla univerzálna IRDA a IR tlačiareň šetrí Váš čas a tlačí údaje na mieste merania
   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo SAVERIS - Jedinečný automatizovaný systém zberu údajov

Výkonný systém zberu údajov teploty, vlhkosti a ďalších veličín vo výrobe a pri skladovaní potravín. Monitorovací systém testo Saveris vypĺňa medzeru medzi samostatnými záznamníkmi a prevodníkmi a ponúka nasledujúce výhody:
o šetrí čas pri automatizovanom zbere meraných údajov až z 256 kanálov,
o vyznačuje sa unikátnou flexibilitou vďaka spojeniu rádiových a eternetových sond,
o pomocou analógového rozhrania je možno k systému pripájať a merať parametre z externých snímačov, ako sú napr. tlak alebo CO2, pomocou U/I výstupov
o jednoducho sa inštaluje, konfiguruje a obsluhuje,
o vďaka viacúrovňovému konceptu pamäte sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou uchovania údajov,
o umožňuje kontinuálnu dokumentáciu meraných údajov.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 174H - Záznamník teploty a vlhkosti

Minizáznamník testo 174H dovoľuje zaznamenávať teplotu a vlhkosť v miestnostiach, a preto je ideálny pri sledovaní podmienok prostredia v chladiacich a mraziacich komorách, vitrínach a ďalších meraniach kde je potrebné posúdiť zmeny teploty od -20 do +70 °C/0...100 % r.v.. Zobrazuje aktuálnu teplotu/vlhksoť. Na displej možno vyvolať: uloženú min. max hodnotu, medzné hodnoty a životnosť batérie.
o Presné meranie teploty s pamäťou na 2 x 8 000 hodnôt
o Zobrazenie alarmu na displeji pri prekročení definovanej max/min hodnoty
o Bezpečné uloženie údajov aj pri výpadku batérie

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 175-H1 - Záznamník teploty/vlhkosti

testo 175-H1 - 2 kanálový záznamník teploty
a vlhkosti
snímač: NTC/kapacit.vlhk.senzor
kanály: 2 x externý
mer. jednotky: °C, °F, %rv, %RH, td, g/m3
rozsah: -20...+55°C,-40...+50°Ctd, 0...100 %rv; IP 54


   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 176-H1 - Výkonný záznamník teploty a vlhkosti

testo 176-H1 - 4 kanálový záznamník teploty a vlhkosti
snímač: NTC/kapacit.vlhk.senzor
kanály: 2 snímače, 4 x externý
mer. jednotky: °C, °F, %rv, %RH, td, g/m3, WB
rozsah: -20...+70°C,-40...+70°Ctd, 0...100 %rv; IP 65


   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 176-H2 - Výkonný záznamník teploty a vlhkosti

testo 176-H2 - 4 kanálový záznamník teploty a vlhkosti
snímač: NTC/kapacit.vlhk.senzor
kanály: 2 snímače, 4 x externý
mer. jednotky: °C, °F, %rv, %RH, td, g/m3, WB
rozsah: -20...+70°C,-40...+70°Ctd, 0...100 %rv; IP 65


   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 645 - Servisný viacfunkčný prístroj pre ventilačné/klimatizačné systémy

Univerzálny merací prístroj vhodný meranie teploty, relatívnej vlhkosti, teploty rosného bodu, absolútnej vlhkosti, entalpie , stupňa vlhkosti, meria aj tlak. Údaje je možno ukladať do pamäti a prenášať do PC alebo vytlačiť na prenosnej testi IR tlačiarni

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 480 - Merací prístroj na analýzu HVAC

Optimálne konfigurujte systémy HVAC a a zaznamenávajte všetky dôležité parametre klímy

   >> prospekt PDF
   >> cenník