Viacfunkčné meracie prístroje
(Multi-Function Measuring Instruments)    >> prospekt PDF (2,6 MB)
Úvod   Princíp merania rýchlosti prúdenia a prietokov
Meracie rozsahy a voľba meracích prístrojov pre meranie rýchlosti prúdenia
Popis princípu merania s termickou, vrtuľovou sondou a pomocou Prandtlovej rúrky

testo 445 - Servisný viacfunkčný prístroj pre ventilačné/klimatizačné systémy

Univerzálny merací prístroj vhodný meranie teploty, relatívnej vlhkosti, teploty rosného bodu, absolútnej vlhkosti, entalpie , stupňa vlhkosti a spolupracuje so všetkými typmi snímačov prúdenia (pre meranie v kanáloch, výustkách alebo odsávačoch), prietok, tlak a kvalitu ovzdušia IAQ. Údaje je možno ukladať do pamäti a prenášať do PC alebo vytlačiť na prenosnej testi IR tlačiarni . Merací rozsah: -200 až +1370 °C/ -200 až +1000 °C -50 až +150 °C/ 0 až +60 m/s/ 0 až +100 Pa ,0 až +10 hPa, 0 až +100 hPa, 0...2000 hPa/ 0 až +100 %r.v. / 0 až +20 m/s / 0 až +1 Vol. % CO2/ 0 až +10000 ppm CO2 / 0 až +500 ppm CO.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 480 - Merací prístroj na analýzu HVAC

Optimálne konfigurujte systémy HVAC a a zaznamenávajte všetky dôležité parametre klímy

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 435-1/-2/-3/-4 - Profesionálny viacfunkčný anemometer

Viacfunkčný merací prístroj meria rýchlosť prúdenia, teplotu, vlhkosť, CO2, absolútny a diferenčný tlak , osvetlenie. Umožňuje pripojiť aj bezdrôtové sondy. Ideálny prístroj pre meranie v A/C, ventilácii a pri kvalite ovzdušia IAQ s pamäťou, PC softwarom a USB káblom. Merací rozsah: -40 až +150 °C/-200 až +1370 °C/ 0 až +100 %r.v./ 0 to +10000 ppm CO2/ 0 až +25 hPa, 0 až +2000 hPa/ 0 až +20 m/s, 0 až +60 m/s / 0 až +100000 Lux/

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 549 rýchla univerzálna IR tlačiareň

Rýchla univerzálna IRDA a IR tlačiareň šetrí Váš čas a tlačí údaje na mieste merania
   >> prospekt PDF
   >> cenník