Stacionárne prevodníky - katalógové listy
>> prospekt PDF (1,6 MB)
Objemový prietok
X
X
X
X
Rosný bod
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tlak
X
X
X
X
Rýchlosť prúdenia
X
X
X
X
X
Vlhkosť
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Teplota
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6621 6631 6920 6321 6651 6681 6721 6740 6781 6351 6381 6383 6440 6446/7 SAVERIS
Klíma budov
Priemysel a čisté priestory