Stacionárne prevodníky - stlačený vzduch
(Stacionary Measurement technology for compresed air)  >> prospekt PDF (8,4 MB)
Úvod   Princíp použitia stacionárnych snímačov a prevodníkov testo pre stlačený vzduch
V katalógu sú predstavené prevodníky testo na meranie kvality stlačeného vzduchu: na meranie stopovej vlhkosti a rýchlosti prúdenia. Okrem toho sú uvedené aj princípy merania relatívnej vlhkosti, stopovej vlhkosti a rýchlosti prúdenia stlačeného vzduchu. V nasledujúcich častiach budú podrobnejšie popísané nasledujúce prevodníky:

- testo 6721 spínač teploty tlakového rosného bodu
- Prevodník testo 6740 na meranie teploty tlakového rosného bodu (napr. pri meraní kvality stlačeného vzduchu)
- Prevodník teploty tlakového rosného bodu testo 6781 pre stopové vlhkosti
- Fyzikálne princípy merania teploty tlakového rosného bodu
- Prevodník prietoku stlačeného vzduchu testo 6441...6444 DN 15-50
- Prevodník prietoku stlačeného vzduchu testo 6446/6447 DN 65-250
- Fyzikálne princípy prietokomerov testo


testo 6721 - spínač teploty tlakového rosného bodu

Pretože spínač tlakového rosného bodu testo 6721 má len spínaný výstup, ktorý je primárne určený na monitorovanie limitných hodnôt. Funkcia monitorovania je obzvlášť potrebná v okruhu strojov pri ochrane pred zvýšenou vlhkosťou, napr. v sušičkách stlačeného vzduchu. Toto vylučuje nákladné opravy z dôvodu vysokej vlhkosti. Merací rozsah spínača testo 6721 je -30 až +30 °Ctpd s presnosťou ±1 K pre > 0 °Ctpd , ±2 K pre < 0 °Ctpd, ±3 K pre < -10 °Ctpd , ±4 K pre < -20 °Ctpd Spínač je napájaný napätím 24 VAC/VDC (20 až 30 VAC/VDC). Spotreba 50 mA. Kryt spínača je vyhotovený z plastu PAA GF30. Prevádzkové teploty 0 až+50 °C, ideálne medzi 10 a 35 °C. Spínač má krytie IP 65. Výstup má dva relé s možnosťou zvoliť body zopnutia ( od výrobcu na +5°C a +10°C s hysteréziou 1K. Možnosť meniť tieto limitné hodnoty pomocou programu P2A. Spínač tlakového rosného bodu pre každého! Integráciou do sušičiek alebo kompresorov alebo neskoršie samotným užívateľom do rozvodov stlačeného vzduchu pomáha testo 6721 predchádzať škodám pred kondenzáciou vlhkosti!

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 6740 - prevodník teploty tlakového rosného bodu

Prevodník tlakového rosného bodu testo 6740 má len jeden analógový prúdový výstup 4...20 mA a je primárne určený na meranie zvyškovej vlhkosti v systémoch stlačeného vzduchu, riadenie a kontrolu sušičiek stlačeného vzduchu. Maximálna spoľahlivosť a dlhodobú stabilitu zaisťuje viackrát osvedčený vlhkostný senzor testo s protokolovanou kontrolou pri -40°Ctpd, teplotný senzor NTC a vysoká kvalita výroby. Prístroj umožňuje prepočet na ďalšie dôležité veličiny stopovej vlhkosti: °Ctpd, °CtA, ppmv. Prevodník s displejom zaisťuje komfortnú obsluhu (testo 6743) bez nutnosti použiť ďalšie pomocné prostriedky alebo ak je prevodník bez displeja (testo 6741) potom pomocou vnútorného rozhrania a nastavovacieho softvéru s adaptérom s výstupným analógovým signálom 4 … 20mA (dvojvodičové zapojenie) a možnostou 2 spínaných výstupov (na želanie) s hranicou zopnutia prednastavenou na 4/12 °Ctpd (voľne nastaviteľnou). Meracie rozsah teploty tlakového rosného bodu (zvyšková vlhkosť) - 60 až +30 °Ctpd pri tlakovom rosnom bodu t< 0°Ctpd je zobrazená ako teplota namŕzania.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 6781 - prevodník teploty tlakového rosného bodu na stopový obsah vlhkosti

Prevodník tlakového rosného bodu testo 6781 je prevodník, ktorý je vybavený senzorom s vysokou odolnosťou voči kondenzácii vďaka použitej technológii sol-gel. Tento prístroj zaručuje najvyššiu bezpečnosť procesu a rýchlu odozvu, meranie rosného bodu v rozsahu -90 až +30 °Ctd, včítane displeja s menu vo viacerých jazykoch. Neistota merania je ± 1/± 3.0 °C podľa rozsahu meranej hodnoty. Časová konštanta prevodníka je t63 < 3s pre skokovú zmenu vlhkosti z teploty -70 na -40 °C, t63 < 300s pre skokovú zmenu z -40 na -70 °C. Prevodník je možno do systému riadenia pripojiť pomocou analógových výstupov v 4 vodičovom zapojení:

- prúdový: 0 až 20 mA ±0,03 mA, 4 až 20 mA ± 0.03 mA
- napäťový: 0 až 1 V ±1.5 mV, 0 až 5 V ± 7,5 mV, 0 až 10 V ± 15 mV

Napájanie prevodníka je realizované zo zdroja 20 až 30 VAC/DC, 300 mA. Preto je v ponuke testo aj napájací zdroj stolný alebo s montážou na DIN lištu. Rozmery prevodníka sú 208 x 60 x 35 mm a hmotnosť 500 g. Prevádzkové teploty sú od -40 do 70 °C. Procesný tlak max. 50 bar. Prevodník možno voliteľne osadiť aj displejom. Displej je 2 riadkový LCD v viacjazyčnom menu. Merané hodnoty vlhkosti možno zobraziť v nasledujúcich jednotkách: °Ctd, °Ftd, % r.v. , °CtdA , °FtdA , ppmV, g/m? , g/ft? , g/kg , g/lb

Automatické vnútorné zrovnávanie zaisťuje vysokú presnosť a dlhodobú spoľahlivosť. Monitorovanie samotného prevodníka zaisťuje vysokú pohotovosť systému. Program P2A pre nastavenie, justáž a analýzu šetrí čas a náklady pri uvedení do prevádzky a údržbe.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 6681 - Meranie kritickej klímy a stopovej vlhkosti v priemysle

testo 6681 prevodník relatívnej vlhkosti spolu so špeciálnou sondou zo série 6610 je vhodný pre meranie stopovej vlhkosti. testo 6681 je určený na meranie vlhkosti napr. v technike vysúšania a v procesoch zvyškovej vlhkosti stlačeného vzduchu. Stopová vlhkosť je vlhkosť s veľmi nízkou relatívnou vlhkosťou alebo teplotou rosného bodu. Na presné meranie v týchto špecifických podmienkach je ideálna sonda testo 6615. Testo úspešné vyvinulo samo nastavujúci sa senzor práve pre tieto nízke hodnoty vlhkosti. Výsledkom je, že najnižšia stopová vlhkosť je charakterizovaná teplotou rosného bodu -60°Cdp čo odpovedá relatívnej vlhkosti 0.03 % r.v. pri +25 °C,

Na displeji prevodníka testo 6681 je možné nastaviť nasledujúce parametre vlhkosti ( podľa pripojenej sondy): teplota °C/°F, relatívna vlhkosť %RH, teplotu rosného bodu °Ctd/°Ftd, teplotu tlakového rosného bodu °Ctpd/°Ftpd, absolútnu vlhkosť g/m?/gr/ft?, stupeň vlhkosti g/kg/gr/lb, entalpiu kJ/kg/BTU/lb, mokrú teplotu °Ctw/°Ftw, parciálny tlak vodnej pary hPa/H?O, obsah vody ppm vol/% vol, teplotu rosného bodu zmesi peroxidu vodíka H2O2/v °Ctm/°Ftm.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 6448 - Prietokomer stlačeného vzduchu

Nový prietokomer stlačeného vzduchu testo 6448 od špecialistu meracích prístrojov v Lenzkirchu, Testo AG, meria, monitoruje a zaznamenáva spotrebu stlačeného vzduchu. Prietokomer testo 6448 je určený na priemery potrubí od DN40 do DN300, PN16, 0...60°C a umožňuje rýchlu a bezpečnú montáž vďaka unikátnemu patentovanému uzáveru, ktorý zaisťuje inštaláciu do potrubia so stlačeným vzduchom bez potreby znížiť tlak v okruhu. Prednosti:

> svetovo jedinečný produkt s odolným termickým senzorom
> patentovaná ochrana proti vysunutiu
> vysoká presnosť merania vďaka polohovaniu senzora
> jednoduchá a bezpečná inštalácia aj počas prevádzky

Typické aplikácie:

> Detekcia únikov stlačeného vzduchu
> Rozdelenie nákladov spotreby
> Monitoring min/max
> Stratégia riadenia spotreby závislej na údržbe > Automatické presné dávkovanie stlačeného vzduchu

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

Program P2A

Program P2A ( označenie pre P - Parameterization, A - Adjustment, A - Analysis) dovoľuje jednoducho komunikovať s prevodníkom z PC. Pomocou programu sa realizuje parametrizácia, nastavenie a analýza prevodníkov, teda parametrizácia jednotiek a stupníc, nastavenie a oživenie prevodníkov, reset na továrenské nastavenie, testovanie analógových výstupov/relé, preverenie max./min. hodnôt. Bez ohľadu, či ste na mieste merania alebo vo Vašom laboratóriu, pomocou notebooka alebo PC môžete komunikovať s prevodníkmi testo cez externé rozhranie a USB adaptér (dodávaný v rámci programu P2A 0554 6020). Program ponúka podporu na nastavenie, parametrizáciu a analýzu všetkých informácií a volieb v grafickom režime:

- parametrizácia jednotiek (°Ctpd / °Ftpd)
- nastavenie dvoch limitných hodnôt ako aj hysterézie
- justovanie (1-bodové): za pomocou presného referenčného snímača
- nulovanie na továrenské nastavenie
- výstupy test spínača
- vyvolanie minimálnych/maximálnych hodnôt
- zobrazenie histórie parametrizácie a nastavenia (všetky úkony v programe P2A sú zaznamenávané na PC, bez ukladania do prístroja)
- zobrazenie sériového čísla a verzie firmware

Rovnako je možno ukladať do pamäti zvolené parametre, parametrizácia náhradných spínačov tlakového rosného bodu je preto rýchla s minimálny časom na uvedenie do prevádzky.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

Senzor relatívnej vlhkosti

V priemyselných prevodníkoch testo využíva svoj jedinečný senzor relatívnej vlhkosti. Vlhkostný senzor testo sa vyznačuje vynikajúcou dlhodobou stabilitou, presnosťou a nasadením aj v špeciálnych riešeniach ( vysoká vlhkosť, vlhkosť v atmosfére H2O2, stopová vlhkosť, atď.). Kvalita vlhkostných senzorov testo bola predmetom dlhodobého kruhového testu niekoľkých medzinárodných kalibračných laboratórií (PTB, CETIAT, NIST atď.). Počas 5 rokov bola preverená presnosť a dlhodobá stabilita senzorov, kedy aj bez potreby nového nastavenia nebola prekročená nepresnosť ± 1% r.v.. Senzor vlhkosti testo pozostáva z keramickej podložky, ktorá vytvára mechanický nosič samotného senzora. Na keramickú podložku sa nanáša difúziou jedna elektróda kapacitného systému. Na túto elektródu je nanesený porézny polymér, ktorého permitivita sa mení podľa absorpcie vodnej pary. Na dielektrikum je nanesená druhá elektróda, cez ktorú preniká okolitá vlhkosť do dielektrika. Táto elektróda zároveň chráni dielektrikum voči znečisteniu. Zmena kapacity senzora je teda funkciou relatívnej vlhkosti.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

Fyzikálne princípy merania vlhkosti

testo 175-H2 je kompaktný dvojkanálový záznamník teploty/vlhkosti pomocou interných snímačov s pamäťou až 16000 hodnôt. Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580..

   >> prospekt PDF
   >> cenník

Psychrometrický diagram

Veľmi jednoduchý spôsob ako zaznamenávať dlhodobo prúdový signál z prevodníkov. Záznamník sa pripája na napájacie vedenie prúdovej slučky a dlhodobo monitoruje zmeny výstupného prúdu. Namerané údaje možno na mieste merania vytlačiť pomocou IR tlačiarne testo alebo preniesť do PC.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 644X - meranie prietoku stlačeného vzduchu DN 15 - DN 50 (1/2" až 2")

Zoznámenie s prevodníkmi testo na meranie prietoku stlačeného vzduchu série testo 6440 ( na malé priemery potrubí testo 6441-6444:

DN15 (testo 6441): 0.25 to 75 Nm3/h
DN 25( testo) 6442: 0.75 to 225 Nm3/h
DN 40 (testo 6443): 1.3 to 410 Nm3/h
DN 50 (testo 6444): 2.3 to 700 Nm3/h

a na veľké priemery potrubí testo 6446 a testo 6447:

DN 65: 6.7 - 2000 Nm3/h
DN 80: 9.2 - 2750 Nm3/h
DN 100: 15 - 4440 Nm3/h
DN 125: 23 - 7000 Nm3/h
DN 150: 33 - 10000 Nm3/h
DN 200: 58 - 17500 Nm3/h
DN 250: 92 - 27500 Nm3/h

V prehľade sú uvedené schémy zapojenia a odporúčania na montáž jednotlivých typov prevodníkov ako aj nastavovanie pomocou tlačidiel snímača.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 6440 - v štyroch stupňoch priemerov DN 15 (1/2"), DN 25 (1"), DN 40 (1 1/2"), DN 50 (2").

Je to najkompaktnejšie vyhotovenie prietokomera, ktorý spolu s integrovanou výkonnou elektronikou poskytuje všetky potrebné výstupné signály. Integrované vstupné a výstupne potrubie zaisťuje vysokú presnosť merania. Prevodníky sa na potrubie pripájajú pomocou závitov.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

kompaktný testo 6446/6447 - prekvapujúce riešenie s možnosťou demontáže senzora i pod tlakom.

Firma Testo jedinečne vyriešila problém nepresného umiestnenia termických vpichových snímačov do potrubí veľkých priemerov. V prietokomeroch testo 6446/6647 na potrubia od DN65 -DN250 (21/2" až 10") majú senzory v presnom meracom bloku vždy rovnakú polohu v potrubí a teda sa podstatne znižuje chyba merania z dôvodu nesprávnej polohy alebo natočenia. Model testo 6447 vďaka svojmu patentovému riešeniu umožňuje demontáž senzora aj pod prevádkovým tlakom v potrubí, bez prerušenia dodávky stlačeného vzduchu . Závitové pripojenie senzora umožňuje jeho výmenu pod tlakom až do 16 bar bez potreby vypustiť potrubie alebo inštalovať prietokomer do bypassu, t.j. vedľajšej vetvy pomocou ventilov, čím sa podstatne znižujú náklady a zvyšuje funkčnosť hlavných rozvodov bez potreby ich vyradiť z prevádzky.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

Senzor prietoku prevodníkov testo

Prietokomery využívajú kalorimetrický princíp merania a termický senzor vyrobený z keramiky so sklennou glazúrou zaiťuje robustnosť a najrýchlejšiu odozvu.
Prietok je vyjadrený ako normovaný objemový prietok
tlakového vzduchu (normovaný objemový prietok podľa ISO 2533) a je nezávislý na procesnom tlaku a teplote. Prevodníky zároveň nevytvárajú trvalú tlakovú stratu, ako je to v prípade merania na clone pomocou diferenčného tlaku.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 5100 - prepojenie prevodníkov fyzikálnych veličín s prúdovým výstupom na ručné prístroje testo

Novinka testo pre meranie prietoku vzduchu. Testo 5100 sa ponúkajú podobne ako prevodníky vlhkosti hygrotest 600/650 bez/s displejom. Umožňuje merať rýchlosť prúdenia pomocou termických alebo vrtuľových snímačov s výstupom 4....20 mA. Ideálny na riadenie technologických procesov v klimatizácii a ventilácii.

Na dlhodobý záznam meraných údajov v prevodníkov testo je možné použiť záznamníky testo série testo 175-S1(bez dipleja) alebo testo 175-S2 s displejom.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník