Meracie prístroje na meranie rýchlosti prúdenia a prietokov
(Measuring Instruments For Velocity) >> prospekt PDF (3,0 MB)
Úvod   Princíp merania rýchlosti prúdenia a prietokov
Meracie rozsahy a voľba meracích prístrojov pre meranie rýchlosti prúdenia
Popis princípu merania s termickou, vrtuľovou sondou a pomocou Prandtlovej rúrky

testo 405-V1 - Mini anemometer

Je prvý termický anemometer v tejto cenovej kategórii, ktorý dokáže merať rýchlosť prúdenia, prietok a teplotu. Merací rozsah: 0 až +10 m/s, -20 to +50 °C, 0 až +99990 m?/h

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 410-1/-2 - Mini anemometer/teplomer/vlhkomer

Vrtuľový anemometer s meraním teploty okolia a aj pocitovej teploty. V prípade testo 410-2 naviac meria aj relatívnu vlhkosť ( zobrazuje aj teplotu rosného bodu °C td a mokrú teplotu °C tw). Merací rozsah: 0,4 až +20 m/s, -10 to +50 °C, 0 až 100 % r.v. Podsvietenie displeja, zobrazenie strednej časovej hodnoty, min a max.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 416 - Kompaktný anemometer vrtuľový s teleskopom

Kompaktný anemometer s pevne pripojenou vrtuľovou sondou na teleskope (max. 890mm). Zobrazuje aktuálny rýchlosť prúdenia a prietok jednoduchým zadaním prierezu kanála. Meranie časovej a bodovej strednej hodnoty prúdenia. Zobrazuje hodnoty min/max . Tlačidlom Hold umožňuje „zmraziť“ údaj na displeji. Merací rozsah: 0,6 až +40 m/s, -20 to +50 °C.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 417 - Kompaktný anemometer vrtuľový

Kompaktný anemometer so vstavanou vrtuľovou sondou o priemere ? 100 mm. Meria rýchlosť prúdenia, teplotu a prietok. Na displeji sa zobrazuje aj smer prúdenia. Meranie časovej a bodovej strednej hodnoty prúdenia, prietoku a teploty. Zobrazuje hodnoty min/max . Voliteľný nadstavec umožňuje efektívne merať prúdenie na mriežkach ventilátorov a výustkách. Tlačidlom Hold umožňuje "zmraziť" údaj na displeji. Merací rozsah: 0,3 až +20 m/s, 0 to +50 °C, 0 až +99990 m?/h

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 425 - Kompaktný anemometer termický s teleskopom

Kompaktný anemometer s pevne pripojenou termickou sondou na teleskope. Meria rýchlosť prúdenia, prietok a teplotu. Meranie časovej a bodovej strednej hodnoty prúdenia, prietoku a teploty. Zobrazuje hodnoty min/max . Tlačidlom Hold umožňuje „zmraziť“ údaj na displeji. Merací rozsah: 0 až +20 m/s, -20 to +70 °C.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 435-1/-2/-3/-4 - Profesionálny viacfunkčný anemometer

Viacfunkčný merací prístroj meria rýchlosť prúdenia, teplotu, vlhkosť, CO2, absolútny a diferenčný tlak , osvetlenie. Umožňuje pripojiť aj bezdrôtové sondy. Ideálny prístroj pre meranie v A/C, ventilácii a pri kvalite ovzdušia IAQ s pamäťou, PC softwarom a USB káblom. Merací rozsah: -40 až +150 °C/-200 až +1370 °C/ 0 až +100 %r.v./ 0 to +10000 ppm CO2/ 0 až +25 hPa, 0 až +2000 hPa/ 0 až +20 m/s, 0 až +60 m/s / 0 až +100000 Lux/

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 521-1/-2 - Presný prístroj na meranie tlaku

Presný teplomer a diferenčný tlakomer testo 521, s interným snímačom tlaku 0 ...100 hPa je ideálny pre meranie rýchlosti prúdenia pomocou Prandtlovej rúrky v rozsahu 5 ...100 m/s. testo 521 sa dodáva v dvoch triedach presnosti: testo 521-1 s interným snímačom v triede 0.2, testo 521-2 s interným snímačom v triede 0.1. Pomocou extrenej sondy 100 Pa je možno merať rýchlosť prúdenia v rozsahu 1... 12 m/s. Možnosť pripojiť externé sondy s meraním tlakov až do 400 bar naviac možno pripojiť aj iné snímače pomocou rozhrania 4....20 mA. Merané údaje je možno ukladať do pamäti a prenášať do PC alebo tlačiť na testo IR tlačiareň. Precízny diferenčný tlakomer pre meranie v VAC, napr. úbytky tlakov na filtroch, kontrole ventilátorov a odsávacích zariadení. Model testo 521-2 umožňuje pomocou interného snímača tlaku a Prantlovej rúrky merať rýchlosť prúdenia od 5 ... 100 m/s. Pomocou externej sondy 100 Pa je možno merať prúdenie v rozsahu 1 ... 12 m/s. Výhodou prístroja je priamy výpočet prietoku , strednej hodnoty bodovej a časovej s automatickou kompenzáciou tesnosti.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

Wind tunel - Mini kalibračný tunel

Pomocou tohto kalibračného tunela môžete realizovať ISO kalibrácie Vašich anemometrov pomocou certifikovaných prístrojov testo ( okrem vrtuľových snímačov s priemerom 100 mm ). Nastaviteľné tri úrovne rýchlosti: 2.5/5/10m/s Údaje sú porovnateľné s PTB normami ak použijete na kalibráciu referenčný prístroj testo 400. Presnosť tunela je ±1 % z meranej hodnoty (najmenej 0.1 m/s) plus neistota kalibrácie odpovedajúceho kalibrovaného prístroja

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 445 - Servisný viacfunkčný prístroj pre ventilačné/klimatizačné systémy

Univerzálny merací prístroj vhodný meranie teploty, relatívnej vlhkosti, teploty rosného bodu, absolútnej vlhkosti, entalpie , stupňa vlhkosti a spolupracuje so všetkými typmi snímačov prúdenia (pre meranie v kanáloch, výustkách alebo odsávačoch), prietok, tlak a kvalitu ovzdušia IAQ. Údaje je možno ukladať do pamäti a prenášať do PC alebo vytlačiť na prenosnej testi IR tlačiarni . Merací rozsah: -200 až +1370 °C/ -200 až +1000 °C -50 až +150 °C/ 0 až +60 m/s/ 0 až +100 Pa ,0 až +10 hPa, 0 až +100 hPa, 0...2000 hPa/ 0 až +100 %r.v. / 0 až +20 m/s / 0 až +1 Vol. % CO2/ 0 až +10000 ppm CO2 / 0 až +500 ppm CO.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 480 - Merací prístroj na analýzu HVAC

Optimálne konfigurujte systémy HVAC a a zaznamenávajte všetky dôležité parametre klímy

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 549 rýchla univerzálna IR tlačiareň

Rýchla univerzálna IRDA a IR tlačiareň šetrí Váš čas a tlačí údaje na mieste merania
   >> prospekt PDF
   >> cenník