Meracie prístroje pre servis a tepelnú energetiku
(Measuring Instruments for Flue Gas and Emissions)    >> prospekt PDF (2,4 MB)
Úvod   Princíp analýzy spalín
Meracie rozsahy a voľba meracích prístrojov pre analýzu spalín testo.

testo 308 - Elektronický merač sadzového čísla

Testo 308 sa stáva partnerom pre každý analyzátor spalín. Číslicové vyhodnotenie sadzového čísla sa dá zaistiť s presnosťou na jedno desatinné číslo pri konštantnom odbere. Meranie trvá len jednu minútu. Vysoká presnosť sa zaisťuje aj vyhrievaním meracieho senzora, teda je eliminovaný vplyv možnej kondenzácie spalín. Namerané hodnoty je možno preniesť nielen do analyzátora spalín testo 327 a testo 330, ale aj do vreckového PC alebo do notebooku s rozhraním IRDA / Bluetooth. Takto je meranie možno spracovať spolu s meraním spalín a vytlačiť na tlačiareň.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 310 - Zmerať. Vytlačiť. Hotovo.

Nové testo 310 kombinuje jednoduché funkcie s vysokou přesnosťou merania a je vhodný pre všetky základné merania (spaliny, ťah, CO v okolí, tlak). Dlhá prevázková doba akumulátorov až 10 hodín zaručuje vysokú disponibilitu. Jednoduchá manipulácia a kompaktný design z neho robia robustný nástroj na každodenné použitie. Pomocou tlačiarne spolu s IR rozhraním, specielne vyvinutými pre testo 310, vytvoríte jednoducho na nieste merania prehľadné protokoly.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 320 - Vysoko efektívny analyzátor spalín.

Nové testo 320 je multifunkčný prístroj pre efektívnu analýzu spalín. Komfortne
sa obsluhuje a poradí si s každým meraním spalín. Ponúka jasne štrukturované menu merania. Štandardizované priebehy merania a farebný displej s vysokým rozlišením, ktorý znázorňuje výsledky meraní graficky, Vám umožňujú rýchle pracovné postupy. V prístroji je možné uložiť 500 nameraných hodnôt. Veľký výber snímačov robí z testo 320 flexibilný nástroj; ďalšie meracie prístroje sú zbytočné.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 330-1LL - Výkonný analyzátor pre nastavovanie horákov

Testo AG v súčasnosti prináša tretiu generáciu analyzátorov spalín testo 330LL. Je to verzia 330 LL s úplne novým menu merania a grafickým rozhraním pre pohodlnú obsluhu a ovládanie. Analyzátory testo 330-1LL merajú: O2 ( 0...21 % ) / CO2 ( 0...CO2max), CO ( 0...4 000 ppm) bez H2kompenzácie alebo 0...8 000 ppm s H2kompenzáciou, CO okolia ( 0...500 ppm ) cez plynovú sondu alebo s externou sondou (voľba ), CO2 okolia ( 0...1 % ) s externou sondou (voľba ), NO ( 0...3 000 ppm ) alebo NOlow ( 0...300 ppm ) (voľba ), komínová strata ( 0...99 % ), účinnosť spaľovania ( 0...120 % ), komínový ťah ( ±40/200 hPa ), teplota ( -40...+1200 °C ). Okrem toho merajú: ?t, ?p - tlak plynu, detegujú CO, CO2 okolia a únik plynu pomocou externej sondy, určuje prietok plynu/vykurovacieho oleja do horáka. Testo 330LL sa vyznačuje svetovo unikátnym grafickým displejom s podsvietením, ktorý zobrazuje namerané údaje graficky. Najvýznamnejšou inováciou je zobrazovanie symbolov a jednoznačné farebné členenie displeja, ktoré obsluhe vysvetľuje proces merania a rovnako zjednodušuje analýzu nameraných údajov.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

testo 330-2LL - Výkonný analyzátor pre nastavovanie horákov

Podobne ako testo 330-1LL a naviac:
Analyzátory testo 330-2LL merajú: CO ( 0...4 000 ppm) bez H2kompenzácie so zrieďovaním 4x až do 16 000 mm, alebo 0...8 000 ppm s H2kompenzáciou so zrieďovaním 4 x až do 30 000 ppm. Veľkou prednosťou nových analyzátorov testo 330LL je ich veľká pamäť na 500 000 meraní, čím je možné ukladať množstvo individuálnych meraní alebo sérií meraní. Program Easyheat dáva užívateľovi možnosť prispôsobiť testo 330 LL presne k jeho komunikačným potrebám a vykonávať jednoducho správu dát zákazníkov, ako aj miest meraní a už uskutočnených meraní na PC doma.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

testo 350 - prvý analyzátor spalín, ktorý myslí dopredu!

Špecialisti meracích prístrojov firmy Testo AG vyvinuli nový prenosný analyzátor spalín, ktorý vedie užívateľa bezpečne procesom profesionálnej analýzy spalín vďaka užitočnému prednastaveniu prístroja. Už tretia generácia analyzátora testo 350 nájde hlavné uplatnenie napr. pri uvádzaní do prevádzky, údržbe a operatívnych meraniach na priemyselných horákoch, priemyselných motoroch, plynových turbínach alebo čističkách plynu, ako aj pri meraniach pracovnej atmosféry v peciach alebo sušiarňach. Okrem toho testo 350 nájde uplatnenie pri kontrole a monitorovaní emisných limitov v spalinách a pri funkčných skúškach stacionárnych meracích analyzátorov na veľkých zdrojoch.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 325-I - Mini analyzátor pre priemyselné meranie

testo 325-I umožňuje analyzovať koncentráciu v spalinách: SO2 v rozsahu do 3000 ppm. Je kombináciou presného merania s jednoduchou obsluhou a nízkou cenou. Ideálny prístroj na kontrolu emisií a monitorovanie tepelných procesov. testo 325-I sa vyznačuje veľkým displejom, jednoduchou obsluhou. Výhodou je možnosť výmeny meracích senzorov užívateľom.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 340 - Kompaktný analyzátor pre priemyselné aplikácie

testo 340 je analyzátor novej generácie s možnosťou osadiť až 4 senzory, špeciálne určený pre priemyselné aplikácie.
testo 340 možno použiť na monitorovanie emisií vo výrobe, v elektrárni ách, pri servise horákov/pecí, pri konštrukcii ako aj pri nastavovaní stacionárnych motorov. Prístroj umožňuje meranie nepretržite až dve hodiny.
Testo 340 meria a určuje: O2 ( 0...25 % ) / CO2 ( 0...CO2max), COH2komp ( 0...10 000 ppm), COlow H2komp (0…500 ppm ) (voľba ), NO ( 0...3 000 ppm ) alebo NOlow ( 0...300 ppm ) (voľba ), SO2 (0…5000 ppm ), komínová strata ( 0...99 % ), účinnosť spaľovania ( 0...120 % ), komínový ťah/diferenčný tlak ( ±40/200 hPa ), teplota ( -40...+1200 °C ). Okrem toho meria: ?T, ?P - tlak plynu, absolútny tlak ( 600…1150 hPa), určuje rýchlosť prúdenia spalín (m/s)
Prednosťou prístroja je zrieďovanie s faktorom 5x u senzora na pozícii 2 alebo s faktorom 2 x pre všetky senzory! Možnosť predĺženia hadice plynovej sondy do 7,8 m. Komunikácia s PC cez USB alebo Buetooth.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník