Záznamníky teploty a vlhkosti
(Dataloggers) >> prospekt PDF (4,2 MB)

testo 174T - Záznamník teploty

Minizáznamník testo 174T dovoľuje zaznamenávať teplotu v miestnostiach, a preto je ideálny pri sledovaní kvality chladenia v mrazničkách, chladničkách, chladiacich boxoch, vitrínach, miestnostiach a skladoch a ďalších meraniach kde je potrebné posúdiť zmeny teploty od -30 do +70 °C. Zobrazuje aktuálnu teplotu. Na displej možno vyvolať: uloženú min. max hodnotu, medzné hodnoty a životnosť batérie.
o Presné meranie teploty s pamäťou na 16000 hodnôt
o Zobrazenie alarmu na displeji pri prekročení definovanej max/min hodnoty
o Bezpečné uloženie údajov aj pri výpadku batérie

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 174H - Záznamník teploty a vlhkosti

Minizáznamník testo 174H dovoľuje zaznamenávať teplotu a vlhkosť v miestnostiach, a preto je ideálny pri sledovaní podmienok prostredia v chladiacich a mraziacich komorách, vitrínach a ďalších meraniach kde je potrebné posúdiť zmeny teploty od -20 do +70 °C/0...100 % r.v.. Zobrazuje aktuálnu teplotu/vlhksoť. Na displej možno vyvolať: uloženú min. max hodnotu, medzné hodnoty a životnosť batérie.
o Presné meranie teploty s pamäťou na 2 x 8 000 hodnôt
o Zobrazenie alarmu na displeji pri prekročení definovanej max/min hodnoty
o Bezpečné uloženie údajov aj pri výpadku batérie

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 175-T1 - Záznamník teploty


testo 175-T1 - jednokanálový záznamník teploty
snímač: NTC
kanály: 1 x interný
mer. jednotky: °C, °F
mer. rozsah: -35...+55°C
IP65

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 175-T2 - Záznamník teploty


testo 175-T2 - 2 kanálový záznamník teploty
snímač: NTC
kanály: 1 x interný, 1 x externý
mer. jednotky: °C, °F
rozsah: -35...+55°C, -40...+120°C
IP65

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 175-T3 - Záznamník teploty

testo 175-T3 - 2 kanálový záznamník teploty
snímač: TC (typ T a K)
kanály: 2 x externý
mer. jednotky: °C, °F
rozsah: -50...+400°C,-50...+1000°C

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 175-H1 - Záznamník teploty/vlhkosti

testo 175-H1 - 2 kanálový záznamník teploty
a vlhkosti
snímač: NTC/kapacit.vlhk.senzor
kanály: 2 x externý
mer. jednotky: °C, °F, %rv, %RH, td, g/m3
rozsah: -20...+55°C,-40...+50°Ctd, 0...100 %rv; IP 54


   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 176-T1 - Záznamník teploty

testo 176-T1 - 1 kanálový záznamník teploty
snímač: Pt100 trieda A
kanály: 1 x interný
mer. jednotky: °C, °F
mer. rozsah: -35...+70°C
IP68


   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 176-T2 - záznamník teploty

testo 176-T2 - 2 kanálový záznamník teploty
snímač: Pt100 trieda A
kanály: 2 x externý
mer. jednotky: °C, °F
m. rozsah: -50...+400°C
IP65


   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 176-T3 - záznamník teploty

testo 176-T3 - 4 kanálový záznamník teploty
snímač: TC (typ T, K a J)
kanály: 4 x externý
mer. jednotky: °C, °F
rozsah: -200...+400°C,-195...+1000°C, -100...+750°C
IP54


   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 176-T4 - Výkonný záznamník teploty

testo 176-T4 - 4 kanálový záznamník teploty
snímač: TC (typ T, K a J)
kanály: 4 x externý
mer. jednotky: °C, °F
rozsah: -200...+400°C,-195...+1000°C, -100...+750°C
IP54


   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 176-H1 - Výkonný záznamník teploty a vlhkosti

testo 176-H1 - 4 kanálový záznamník teploty a vlhkosti
snímač: NTC/kapacit.vlhk.senzor
kanály: 2 snímače, 4 x externý
mer. jednotky: °C, °F, %rv, %RH, td, g/m3, WB
rozsah: -20...+70°C,-40...+70°Ctd, 0...100 %rv; IP 65


   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 176-H2 - Výkonný záznamník teploty a vlhkosti

testo 176-H2 - 4 kanálový záznamník teploty a vlhkosti
snímač: NTC/kapacit.vlhk.senzor
kanály: 2 snímače, 4 x externý
mer. jednotky: °C, °F, %rv, %RH, td, g/m3, WB
rozsah: -20...+70°C,-40...+70°Ctd, 0...100 %rv; IP 65


   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 176-P1 - Výkonný záznamník tlaku, teploty a vlhkosti

testo 176-P1 - 4 kanálový záznamník tlaku,
teploty a vlhkosti

snímač: NTC/kapacit.vlhk.senzor/
senzor abs. tlaku
kanály: 1 x interný, 2 snímače,
4 x externý
jednotky:°C,°F,%rv,%RH, td, g/m3, hPa,mbar,in H,in H2O,psi
rozsah: -20...+70°C,-40...+70°Ctd, 0...100 %rv, 600..1100mbar; IP65


   >> prospekt PDF
   >> cenník

ComSoft Basic

Základný program pre záznamníky.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

ComSoft Profi - Výkonný program pre záznamíky.

Obsluha záznamníkov série testo 175 a testo 177 je realizovaná pomocou výkonného programu ComSoft 3 Basic alebo výkonného ComSoft 3 professional, ktoré umožňujú rýchle a spoľahlivé ukladanie nameraných údajov zo záznamníkov do PC.
Verzia ComSoft 3.3 / 21 CFR 11 má validáciu na požiadavky podľa smernice FDA CFR 11.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 549 rýchla univerzálna IR tlačiareň

Rýchla univerzálna IRDA a IR tlačiareň šetrí Váš čas a tlačí údaje na mieste merania
   >> prospekt PDF
   >> cenník