Prístroje na meranie chladiacich zariadení
(Measurement Solutions for Refrigeration Engineering)    >> prospekt PDF (3,7 MB)
Úvod   Použitie prístrojov testo v chladiarenských aplikáciách
Meracie rozsahy a voľba meracích prístrojov testo v chladiarenských aplikáciách

testo 550 - Analyzátor chladenia na meranie a výpočet všetkých parametrov chladiaceho okruhu

testo 550 - elektronický analyzátor chladenia s meraním 2 tlakov ( nízky a vysoký) a 2 teplôt pomocou snímačov pripojených cez kábel. Umožňuje výpočet podchladenia a prehriatia. Veľkou prednosťou je automatické rozpoznanie pripojených tlakov a meranie v režime tepelného čerpadla. Vhodný na posúdenie vyvákuovania chladiaceho okruhu a na kontrolu tesnosti okruhu s kompenzáciou zmeny tlaku od teploty. Merací rozsah snímačov tlaku -1...40 bar s presnosťou +-0,075%, merací rozsah snímačov teploty -50...150 °C (NTC). V pamäti má viac ako 38 najpoužívanejších chladív CFC, HFC, N2, H2O... Napájanie je pomocou 4 batérií/akubatérií typu AA. Displej je podsvietený aj pre prácu v tmavých priestoroch.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 570 - robustný nástroj pre všetky merania na chladiacich systémoch alebo tepelných čerpadlách

testo 570 Vám ponúka najviac:

- Okamžitý výpočet prehriatia a podchladenie
- Meria tlaky, teploty, prúd motora a vákuum s pomocou jedného prístroja
- Záznam meraných hodnôt až do 72 hodín.
- 40 chladív je pre Vás už uložených v pamäti prístroja.

Meranie je presnejšie, bez chýb, šetrí čas a náklady.
Využívajte oveľa širšie možnosti analýzy vďaka možnosti pripojenia rozličných snímačov teploty, prúdu motora komopresora a snímača tlaku oleja. Umožňuje súčasne pripojenie vákuového čerpadla a fľaše chladiva cez robustnú 4 ventilovú súpravu. Využite podporu integrovaného merania vákua pri vákuovaní okruhu. Prístroj Vás informuje keď je dosiahnutý potrebný stupeň vákua.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 552 - vákuometer s bezúdržbovým senzorom pre efektívne vákuovanie

testo 552 je digitálny vákuový merací prístroj pre vákuovanie chladiacich zariadení a tepelných čerpadiel. Meria aj veľmi nízke absolútne tlaky a podáva veľmi presné informácie o stave odvlhčenia zariadení (odstránenie cudzorodých látok, okrem iného olejov).

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 557 - nástroj pre uvádzanie do prevádzky, servis a údržbu

Ideálny pre uvádzanie do prevádzky, servis a údržbu vďaka 4-cestnému bloku ventilu a integrovanému meraniu vákua.
- Zobrazenie MIN / MAX / MEAN
- 2 konektory teplotných sond
- Podsvietenie displeja
- 4-cestný blok ventilu so 4 prípojkami, 4 držiaky hadíc

Funkcie prístroja naviac v porovnaní s testo 550
• integrované meranie vákua pomáha pri vákuovaní zariadenia
• 4-cestný blok ventilu umožňuje rýchlu a efektívnu prácu

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 316-3 - Elektronický detektor úniku chladív

Spoľahnite sa na nové detektory chladív testo 316-3 a máte všetko, čo potrebujete pre detekcie úniku. Tento nástroj ľahko nájde úniky všetkých
bežných chladív. Vďaka vysokej citlivosti 4 g/rok, testo 316-3 spĺňa požiadavky nariadenia F-plynov, ako aj spoločné normy SAE J 1627 a EN 14624.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 316-4 - detektor úniku chladív/čpavku

Je rýchly a spoľahlivý detektor úniku chladív pre všetky typy chladív s možnosťou detegovať aj čpavok. Senzor je trvale monitorovaný a v prípade jeho nefunkčnosti sa indikuje na displeji porucha prístroja. Ak je senzor znečistený postačuje ho niekoľko krát zap/vypnúť a je opäť pripravený na meranie. Zachytenie únuiku sa indikuje zmenou zafarbenia displeja zo zelenej na červenú a intenzitou zvukovej signalizácie. V hlučných prevádzkach je možné použiť slúchadla. Indikátor dosiahnutého maxima ukazuje maximálne úniky identifikované počas merania. Prednosťou ej ohybný krk snímača, ktorý umožňuje hľadanie aj v ťažko dostupných miestach. Jednoduchou výmenou meracej hlavy sa deteguje čpavok.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 435-1/-2/-3/-4 - Profesionálny viacfunkčný anemometer

Viacfunkčný merací prístroj meria rýchlosť prúdenia, teplotu, vlhkosť, CO2, absolútny a diferenčný tlak , osvetlenie. Umožňuje pripojiť aj bezdrôtové sondy. Ideálny prístroj pre meranie v A/C, ventilácii a pri kvalite ovzdušia IAQ s pamäťou, PC softwarom a USB káblom. Merací rozsah: -40 až +150 °C/-200 až +1370 °C/ 0 až +100 %r.v./ 0 to +10000 ppm CO2/ 0 až +25 hPa, 0 až +2000 hPa/ 0 až +20 m/s, 0 až +60 m/s / 0 až +100000 Lux/

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 416 - Kompaktný anemometer vrtuľový s teleskopom

Kompaktný anemometer s pevne pripojenou vrtuľovou sondou na teleskope (max. 890mm). Zobrazuje aktuálny rýchlosť prúdenia a prietok jednoduchým zadaním prierezu kanála. Meranie časovej a bodovej strednej hodnoty prúdenia. Zobrazuje hodnoty min/max . Tlačidlom Hold umožňuje „zmraziť“ údaj na displeji. Merací rozsah: 0,6 až +40 m/s, -20 to +50 °C.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 417 - Kompaktný anemometer vrtuľový

Kompaktný anemometer so vstavanou vrtuľovou sondou o priemere ? 100 mm. Meria rýchlosť prúdenia, teplotu a prietok. Na displeji sa zobrazuje aj smer prúdenia. Meranie časovej a bodovej strednej hodnoty prúdenia, prietoku a teploty. Zobrazuje hodnoty min/max . Voliteľný nadstavec umožňuje efektívne merať prúdenie na mriežkach ventilátorov a výustkách. Tlačidlom Hold umožňuje "zmraziť" údaj na displeji. Merací rozsah: 0,3 až +20 m/s, 0 to +50 °C, 0 až +99990 m?/h

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 480 - Merací prístroj na analýzu HVAC

Optimálne konfigurujte systémy HVAC a a zaznamenávajte všetky dôležité parametre klímy

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 425 - Kompaktný anemometer termický s teleskopom

Kompaktný anemometer s pevne pripojenou termickou sondou na teleskope. Meria rýchlosť prúdenia, prietok a teplotu. Meranie časovej a bodovej strednej hodnoty prúdenia, prietoku a teploty. Zobrazuje hodnoty min/max . Tlačidlom Hold umožňuje „zmraziť“ údaj na displeji. Merací rozsah: 0 až +20 m/s, -20 to +70 °C.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 405-V1 - Mini anemometer

Je prvý termický anemometer v tejto cenovej kategórii, ktorý dokáže merať rýchlosť prúdenia, prietok a teplotu. Merací rozsah: 0 až +10 m/s, -20 to +50 °C, 0 až +99990 m?/h

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 635-1/-2 profesionálny vlhkomer

testo 635-1/-2 je prístroj na meranie vlhkosti/teploty, obsahu rovnovážnej vlhkosti materiálov. teploty rosného a tlakového rosného bodu a tlaku.. Na displeji sa zobrazuje r.v. (relatívna vlhkosť) - %, td (teplota rosného bodu) - °C, tm (mokrá teplota ) - °C, pabs ( absolútny tlak ) - Pa. Rovnako ako aj séria testo 735-1/-2 umožňuje pripojiť až 6 snímačov
" 1 x vlhkosť, (štandardne vzdušná vlhkosť ), povrchová vlhkosť, absolútny tlak, teplotu tlakového rosného body ( teda aj vlhkosť ) a vlhkosť materiálov
" 1 x termočlánkový snímač (TC Typ K & T) ( zo širokej skupiny snímačov z programu testo )
" 3 x bezdrôtové snímače
Z meraných kanálov je možno okrem aktuálnych hodnôt zobraziť aj hodnoty Max / Min / stredná, T voči teplote rosného bodu a materiálovú vlhkosť. Výsledky je možné tlačiť v režime cyklickej tlače - testo 625-1 alebo práca s pamäťou je u testo 635-2 podobná ako u testo 735-2.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

testo 625 - kompaktný vlhkomer

testo 625 je prístroj na meranie vlhkosti/teploty, teploty rosného bodu.
- má flexibilnú vlhkostnú sondu: možnosť jej demontáže z prístroja a použitie v sonde s rádiovým prenosom
- vyznačuje sa meracím rozsahom: 0...+100 %r.v., -10...+60 °C a presnosťou: +/-2,5 %r.v. (+5...95 %r.v.).
Pomocou tohto prístroja je možné súčasne merať teplotu, relatívnu vlhkosť, mokrú teplotu a teplotu rosného bodu. Testo garantuje 2 ročnú stabilitu vlhkostného senzora. Prístroj má tlačidlo na nastavenie Max-/ Min-/ Hold, má automatické vypínanie Auto-Off funkciu, podsvietený displej, ako príslušenstvo sa dodáva ochranný kryt TopSafe na ochranu proti prachu a nárazom. Je to ideálny prístroj na monitorovanie klímy.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník
testo 608-H1/-H2 - Vlhkomer/teplomer

Štandardný vlhkomer/teplomer testo 608-H1 zobrazuje aj teplotu rosného bodu. Model testo 608-H2 signalizuje optický LED diódou aj prekročenie - alarm nastavených hodnôt teploty a vlhkosti.
   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník
testo 605-H1 - Vlhkomer/teplomer

Mini vlhkomer/teplomer s vysokou presnosťou. Veľmi stabilný senzor vlhkosti zaisťuje presné meranie aj po rokoch používania. Zobrazuje aj teplotu rosného bodu °C td (testo 605-H1) alebo psychrometrickú mokrú teplotu °C tw
   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

testo 735-1/-2 - Precízny teplomer

testo 735-1/-2 je precízny teplomer, ktorý
- dosahuje systémovú presnosť do 0,05 °C a má merací rozsah : -200...1370°C
- na prístroj je možno pripojiť až 6 snímačov:
" 1 x veľmi presný snímač Pt 100 s meracím rozsahom : -40...300 °C a presnosťou 0,05 °C (0,01...100°C)
" 2 x rýchle termočlánkové snímače (TC Typ K + T) ( zo širokej skupiny snímačov z programu testo )
" 3 x bezdrôtové snímače

Z meraných kanálov je možné okrem aktuálnych hodnôt zobraziť aj hodnoty Max / Min / stredná, T. Pri prekročení nastavených hodnôt sa odvodí akustický alarm. Model testo 735-2 má pamäť na 10 000 hodnôt a teda umožňuje nastaviť profily registrácie hodnôt:
- až do 99 meracích bodov (priradiť merané hodnoty ku odpovedajúcim meracím bodom )
- naprogramovať cyklus dlhodobého zberu údajov
- pomocou PC sa dajú hodnoty ďalej archivovať, analyzovať a dokumentovať

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník
testo 925 - 1-kanálový teplomer

1 kanálový teplomer testo 925 so širokým okruhom snímačov. Naviac s prístrojom možno meriať aj pomocou bezdrôtových snímačov teploty. Prekročenie limitnej hodnoty je signalizované zvukovo. NA testo IR tlačiareň možno tlačiť aktuálne hodnoty, ako aj max/min.
   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník
testo 922 - diferenčný teplomer

Podobne ako testo 925 avšak dvojkanálový teplomer. Možnosť použiť aj bezdrôtové snímače teploty . Na IR tlačiareň sa dá vytlačiť aktuálna hodnota, min a max hodnoty v nastavenom cykle, tzv cyklickej tlače, napr. každú minútu.
   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník
testo 110 - presný teplomer

teplomer testo 110 bol špeciálne vyvinutý pre meranie teplôt v chladiacich boxoch, skladoch a v exteriéri. Na veľkom displeji s podsvietením zobrazuje aktuálnu hodnotu, min a max hodnoty. Umožňuje tlač na IR tlačiareň a rádiové pripojenie bezdrôtových snímačov. Má zvukový alarm prekročenia meraných hodnôt.
   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník
testo 905-T2 - dotykový teplomer

jeden z najrýchlejších dotykových teplomerov na svete s daným meracím rozsahom a presnosťou. Merací rozsah -50...+350/+500 °C, presnosť +- 1 °C. Ideálny na rovné aj nerovné povrchy.
   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník
Mini teplomer - vpichový teplomer

Rýchly vpichový/ponorný teplomer na meranie v kvapalinách, práškoch a vzduchu. Jednoduché a ľahké odčítanie vďaka veľkému displeju o Možná jednoduchá výmena batérie. Merací rozsah -50...+150/+250 °C, presnosť +- 1 °C.
   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník
Mini teplomer - dotykový teplomer

Rýchly dotykový teplomer na meranie dotykovej teploty rovných povrchov. oJednoduché a ľahké odčítanie vďaka veľkému displeju o Možná jednoduchá výmena batérie. Merací rozsah -50...+150/+250 °C, presnosť +- 1 °C.
   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

testo 830-T1/-T2/-T3/-T4 Bezdotykový teplomer ( pyrometer )

testo 830-T1 je rýchly univerzálny IR teplomer s 1 laserovým zameriavacím lúčom o optika 10:1 o nastaviteľná emisivita 0.2 to 1.0 o Zvukový a optický signál prekročenia limitov. Merací rozsah -30...+400°C
testo 830-T2 je IR teplomer s 2 laserovými lúčmi o optika 12:1 o nastaviteľná emisivita 0.2 to 1.0 o Zvukový a optický signál prekročenia limitov. Možnosť pripojenia aj externých kontaktných snímačov teploty. Merací rozsah -30...+400°C/-50...500°C dotyková časť
testo 830-T3 podobne ako 830-T2 s optikou na meranie teploty z malých plôch, optika umožňuje merať z plochy o priemere 2 mm na vzdialenosť 25 mm!
testo 830-T4 je IR teplomer s 2 laserovými lúčmi o optika 30:1 o nastaviteľná emisivita 0.2 to 1.0 o Zvukový a optický signál prekročenia limitov. Možnosť pripojenia aj externých kontaktných snímačov teploty. Merací rozsah -30...+400°C/-50...500°C dotyková časť.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

testo 319 - Endoskop

Ohybný endoskop testo 319 s optickým vláknom umožňuje opticky nahliadať a kontrolovať ťažko dostupné miesta ako napr. v klimatizácii, ventilačných systémoch, strojoch a motoroch, atď. Jednoduché posúdenie korózie, stavu zvarov, poškodených častí a oveľa viac jednoducho, rýchlo pomocou endoskopu. Podstatne nižšími nákladmi možno predísť vysokým nákladom na opravy. Možnosť pripojiť fotoaparát ( mobilný telefón ) a archivovať skutkový stav kontroly. Umožňuje ohyb s polomerom len 50 mm, priemer vlnovodu je 6 mm, optika má 6000 pixelov s uhlom 50 °.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník
 

testo 815/ testo 816 - Hlukomer

testo 815 je ideálny hlukomer na denné použitie. Určený na meranie v klimatizáciii, vykurovaní, kontrole hluku na diskotékach, strojoch alebo hluku spaľovacích systémoch testo 816 je v porovnaní s testo 815 väčší model s niekoľkými dôležitými predmostiami. Ideálny na meranie v pracovnom prostredí a meran9 3umu v 6ivotnom prostred9.

Spoločné rysy testo 815/816
o Presnosť triedy 2 podľa IEC 60651
o Jednoduché nastavovanie (pomocou skrutkovača)
o frekvenčné váhové charakteristiky A a C
o pamät na Maxi a min hodnoty
o závit na pripojenie statívu (1/4 inch)

Výhody testo 816
o Pripínateľný čas merania Fast/ Slow
o Automatické prepnutie rozsahu
o podsvietenie displeja
o napájanie aj zo siete
o stĺpcový graf- BarGraph
o AC výstup na zapisovač alebo zosilňovač
o DC výstup s citlivosťou 10 mV/dB na pripojenie záznamníkov

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 465 - bezdotykový otáčkomer

testo 465 je lacný, bezdotykový optický otáčkomer. Merací rozsah 1....99999 otáčok/min.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 470 - bezdotykový otáčkomer s mechanickými nadstavcami

Univerzálny otáčkomer testo 470 je schopný merať otáčky bezdotykovo ako aj dotykovo. Ďalej umožňuje merať vzdialenosť a rýchlosť posuvu. Merací rozsah 1....99999 otáčok/min bezdotykovo, a 1...19 999 otáčok/min dotykovo, rýchlosť: 0.10 ...33.3 m/s; vzdialenosť: 0 ... 99.999 m.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 175-H1 - Záznamník teploty/vlhkosti

testo 175-H1 - 2 kanálový záznamník teploty
a vlhkosti
snímač: NTC/kapacit.vlhk.senzor
kanály: 2 x externý
mer. jednotky: °C, °F, %rv, %RH, td, g/m3
rozsah: -20...+55°C,-40...+50°Ctd, 0...100 %rv; IP 54


   >> prospekt PDF
   >> cenník

testostor 171-1 - Výkonný záznamník teploty bez displeja

testostor 171-1, int. (-35...+70 °C), ext. (-50...+120 °C) / (0...100 % rV), 55 000 mer. h., záznamník teploty s pamäťou až 55000 hodnôt. Umožňuje merať teplotu interne a externe alebo teplotu/vlhkosť externe. Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testostor 171-4 - Výkonný záznamník teploty bez displeja

testostor 171-4, 4x ext. (-50...+120 °C), 55 000 mer.h., 4 kanálový záznamník teploty s pamäťou až 55000 hodnôt. Umožňuje merať 4x teplotu externe. Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 521-1/-2 - Referenčný prístroj na meranie s Prandtlovou rúrkou

Veľmi presný diferenčný tlakomer testo 521, s interným snímačom talku 0 ...100 hPa je ideálny pre meranie rýchlosti prúdenia pomocou Prandtlovej rúrky v rozsahu 5 ...100 m/s. testo 521 sa dodáva v dvoch triedach presnosti: testo 521-1 s interným snímačom v triede 0.2, testo 521-2 s interným snímačom v triede 0.1. Pomocou externej sondy 100 Pa je možno merať rýchlosť prúdenia v rozsahu 1... 12 m/s. Merané údaje je možno ukladať do pamäti a prenášať do PC alebo tlačiť na testo IR tlačiareň.
Precízny diferenčný tlakomer pre meranie v VAC, napr. úbytky tlakov na filtroch, kontrole ventilátorov a odsávacích zariadení. Model testo 521-2 umožňuje pomocou interného snímača tlaku a Prantlovej rúrky merať rýchlosť prúdenia od 5 ... 100 m/s. Pomocou externej sondy 100 Pa je možno merať prúdenie v rozsahu 1 ... 12 m/s. Výhodou prístroja je priamy výpočet prietoku , strednej hodnoty bodovej a časovej s automatickou kompenzáciou tesnosti. Meracie rozsahy: 0 to 100 hPa, 0...10 V/ 0...20 mA/ 5 až 100 m/s (521-2), 0 až 2000 hPa/ -40 až +150 °C/ -200 až +1370 °C

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník