Meracie prístroje na meranie tlaku a pre chladiacu techniku
(Measuring Instruments for Pressure and Refrigeration)    >> prospekt PDF (1 MB)
Úvod   Princíp merania tlaku
Meracie rozsahy a voľba meracích prístrojov pre meranie tlaku a vákua

testo 510 - Kompaktný diferenčný tlakomer

Malý, kompaktný diferenčný tlakomer s kompenzáciou teploty a praktickou obsluhou pomocou 3 tlačidiel.
o 5prepínateľných jednotiek: Pa/hPa, mmH2O, mmHg, inH2O, psi...
o má integrované meranie rýchlosti prúdenia pomocou Prandtlovej rúrky v rozsahu do 27 m/s
o pripojenie pomocou hadičiek s priemerom 4 mm a 6 mm

Ideálny na meranie tlaku a prietoku v klimatizácii a ventilácii, pri meraní rýchlosti možnosť nastaviť hustotu meraného média Merací rozsah testo 510 0 to 100 hPa, presnosť merania +- 3 Pa, rozlíšenie 1 Pa.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 511 - Kompaktný tlakomer absolútneho tlaku

Tlakomer absolútneho tlaku. Výpočet barometrického tlaku vzduchu a nadmorskej výšky. Integrovaná kompenzácia teploty, vstup pomocou hadičky s priemerom 4/6 mm o Merací rozsah 30...+300 mbar/hPa, presnosť +- 3 hPa, rozlíšenie 0,1 hPa.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 512 - Diferenčný tlakomer a meranie rýchlosti prúdenia vzduchu

Novinka testo 512 meria diferenčný tlak a súčasne aj rýchlosť. Jednoduché odčítanie na podsvietenom displeji. Možnosť tlačiť namerané hodnoty na mieste merania spolu s časom , min a max. hodnotami. testo 512 má dva prepínateľné rozsahy rýchlosti: m/s a fpm. Pre tlak je 8 volitelných jednotiek: kPa, hPa, Pa, mmH2O, mmHg, psi, inch H2O, inch Hg. Možnosť zobraziť strednú hodnotu, min. a max., zastaviť meranie HOLD a zadanie hustoty meraného média pri rýchlosti. Tlač meraných hodnôt s uvedením dátumu, času, max a min hodnôt . Ideálny na kontrolu filtrov, charakteristík ventilátorov a tlakov v klimatizačných/ventilačných systémoch.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 312-2/-3 - Diferenčný tlakomer na meranie tesnosti plynových a vodovodných rozvodov

Diferenčný tlakomer testo 312-2, s interným snímačom tlaku -40 ...+40/ -100...+100 hPa je ideálny pre meranie tlaku v plynových rozvodoch. Merané údaje je možno ukladať do pamäti a prenášať do PC alebo tlačiť na testo IR tlačiareň. Model testo 312-3 je s meracím rozsahom -300...+300 /-6000...+6000 hPa je ideálny na meranie tesnosti vodovodných rozvodov.
   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 312-4 - Presný diferenčný tlakomer na meranie tesnosti plynových a vodovodných rozvodov s pamäťou

Diferenčný tlakomer testo 312-4 s pamäťou a prepojením na PC, s interným snímačom tlaku +- 200 hPa je ideálny pre meranie tlaku v plynových rozvodoch. Okrem toho umožňuje pripojiť externé snímače teploty a externé snímače vysokého tlaku 0...25 bar. Pomocou testo 312-4 je možné vykonávať :

- Skúška pevnosti (skušobný tlak1 bar) podľa DIN EN 1775. Skúška slúži ako záťažová skúška pre novo inštalované potrubia bez armatúr.
- Skúška tesnosti (skúšobný tlak110 mbar) podľa DIN EN 1775. Hlavná skúška sa vykonáva u nových inštalácií alebo pri podstatných zmenácha je skúškou tesnosti pre potrubia včítane armatúr. Plynomer môže byt zahrnutý do hlavnej skúšky.
- Skúška prevádzkovej spoľahlivosti po poklese tlaku (matematický postup) Skúška prevádzkovej spoľahlivosti sa vykonáva na potrubiach, ktoré sú už v prevádzke.
- NOVINKA: kontrola regulátora tlaku plynu (Záznam nameraných hodnôt za časový úsek, napr. 24 hod.)
- Kontrola pripojovacieho a prevádzkového tlaku plynu
- Zoradenie tlaku na tryskách testo 312-4 sa rovnako výborne hodí pre zoradenie plynových horákov a ohrievačov.
- S pomocou vysokotlakovej sondy, odolnej voči vode, je rovnako možné vykonávať tlakové skúšky na vodovodných a odpadových potrubiach. Tlaková skúška vodovodného potrubia vodou podľa DIN 1988 (TRWI)

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 176-P1 - Výkonný záznamník tlaku, teploty a vlhkosti

testo 176-P1 - 4 kanálový záznamník tlaku,
teploty a vlhkosti

snímač: NTC/kapacit.vlhk.senzor/
senzor abs. tlaku
kanály: 1 x interný, 2 snímače,
4 x externý
jednotky:°C,°F,%rv,%RH, td, g/m3, hPa,mbar,in H,in H2O,psi
rozsah: -20...+70°C,-40...+70°Ctd, 0...100 %rv, 600..1100mbar; IP65


   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 521-1/-2 - Presný prístroj na meranie tlaku

Presný teplomer a diferenčný tlakomer testo 521, s interným snímačom tlaku 0 ...100 hPa je ideálny pre meranie rýchlosti prúdenia pomocou Prandtlovej rúrky v rozsahu 5 ...100 m/s. testo 521 sa dodáva v dvoch triedach presnosti: testo 521-1 s interným snímačom v triede 0.2, testo 521-2 s interným snímačom v triede 0.1. Pomocou extrenej sondy 100 Pa je možno merať rýchlosť prúdenia v rozsahu 1... 12 m/s. Možnosť pripojiť externé sondy s meraním tlakov až do 400 bar naviac možno pripojiť aj iné snímače pomocou rozhrania 4....20 mA. Merané údaje je možno ukladať do pamäti a prenášať do PC alebo tlačiť na testo IR tlačiareň. Precízny diferenčný tlakomer pre meranie v VAC, napr. úbytky tlakov na filtroch, kontrole ventilátorov a odsávacích zariadení. Model testo 521-2 umožňuje pomocou interného snímača tlaku a Prantlovej rúrky merať rýchlosť prúdenia od 5 ... 100 m/s. Pomocou externej sondy 100 Pa je možno merať prúdenie v rozsahu 1 ... 12 m/s. Výhodou prístroja je priamy výpočet prietoku , strednej hodnoty bodovej a časovej s automatickou kompenzáciou tesnosti.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 526-1/-2 - Referenčný prístroj na meranie tlaku a teploty

Veľmi presný teplomer a diferenčný tlakomer testo 526, s interným snímačom tlaku 0 ...2000 hPa je ideálny pre meranie tlakov v . testo 521 sa dodáva v dvoch triedach presnosti: testo 526-1 s interným snímačom v triede 0.1, testo 526-2 s interným snímačom v triede 0.05. Pomocou extrenej sondy 100 Pa je možno merať rýchlosť prúdenia v rozsahu 1... 12 m/s. Možnosť pripojiť externé sondy s meraním tlakov až do 400 bar, naviac možno pripojiť aj iné snímače pomocou rozhrania 4....20 mA. Merané údaje je možno ukladať do pamäti a prenášať do PC alebo tlačiť na testo IR tlačiareň.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 316-3 - Elektronický detektor úniku chladív

Spoľahnite sa na nové detektory chladív testo 316-3 a máte všetko, čo potrebujete pre detekcie úniku. Tento nástroj ľahko nájde úniky všetkých
bežných chladív. Vďaka vysokej citlivosti 4 g/rok, testo 316-3 spĺňa požiadavky nariadenia F-plynov, ako aj spoločné normy SAE J 1627 a EN 14624.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 316-4 - detektor úniku chladív/čpavku

Je rýchly a spoľahlivý detektor úniku chladív pre všetky typy chladív s možnosťou detegovať aj čpavok. Senzor je trvale monitorovaný a v prípade jeho nefunkčnosti sa indikuje na displeji porucha prístroja. Ak je senzor znečistený postačuje ho niekoľko krát zap/vypnúť a je opäť pripravený na meranie. Zachytenie únuiku sa indikuje zmenou zafarbenia displeja zo zelenej na červenú a intenzitou zvukovej signalizácie. V hlučných prevádzkach je možné použiť slúchadla. Indikátor dosiahnutého maxima ukazuje maximálne úniky identifikované počas merania. Prednosťou ej ohybný krk snímača, ktorý umožňuje hľadanie aj v ťažko dostupných miestach. Jednoduchou výmenou meracej hlavy sa deteguje čpavok.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 550 - Analyzátor chladenia na meranie a výpočet všetkých parametrov chladiaceho okruhu

testo 550 - elektronický analyzátor chladenia s meraním 2 tlakov ( nízky a vysoký) a 2 teplôt pomocou snímačov pripojených cez kábel. Umožňuje výpočet podchladenia a prehriatia. Veľkou prednosťou je automatické rozpoznanie pripojených tlakov a meranie v režime tepelného čerpadla. Vhodný na posúdenie vyvákuovania chladiaceho okruhu a na kontrolu tesnosti okruhu s kompenzáciou zmeny tlaku od teploty. Merací rozsah snímačov tlaku -1...40 bar s presnosťou +-0,075%, merací rozsah snímačov teploty -50...150 °C (NTC). V pamäti má viac ako 38 najpoužívanejších chladív CFC, HFC, N2, H2O... Napájanie je pomocou 4 batérií/akubatérií typu AA. Displej je podsvietený aj pre prácu v tmavých priestoroch.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 552 - vákuometer s bezúdržbovým senzorom pre efektívne vákuovanie

testo 552 je digitálny vákuový merací prístroj pre vákuovanie chladiacich zariadení a tepelných čerpadiel. Meria aj veľmi nízke absolútne tlaky a podáva veľmi presné informácie o stave odvlhčenia zariadení (odstránenie cudzorodých látok, okrem iného olejov).

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 570 - robustný nástroj pre všetky merania na chladiacich systémoch alebo tepelných čerpadlách

testo 570 Vám ponúka najviac:

- Okamžitý výpočet prehriatia a podchladenie
- Meria tlaky, teploty, prúd motora a vákuum s pomocou jedného prístroja
- Záznam meraných hodnôt až do 72 hodín.
- 40 chladív je pre Vás už uložených v pamäti prístroja.

Meranie je presnejšie, bez chýb, šetrí čas a náklady.
Využívajte oveľa širšie možnosti analýzy vďaka možnosti pripojenia rozličných snímačov teploty, prúdu motora komopresora a snímača tlaku oleja. Umožňuje súčasne pripojenie vákuového čerpadla a fľaše chladiva cez robustnú 4 ventilovú súpravu. Využite podporu integrovaného merania vákua pri vákuovaní okruhu. Prístroj Vás informuje keď je dosiahnutý potrebný stupeň vákua.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 557 - nástroj pre uvádzanie do prevádzky, servis a údržbu

Ideálny pre uvádzanie do prevádzky, servis a údržbu vďaka 4-cestnému bloku ventilu a integrovanému meraniu vákua.
- Zobrazenie MIN / MAX / MEAN
- 2 konektory teplotných sond
- Podsvietenie displeja
- 4-cestný blok ventilu so 4 prípojkami, 4 držiaky hadíc

Funkcie prístroja naviac v porovnaní s testo 550
• integrované meranie vákua pomáha pri vákuovaní zariadenia
• 4-cestný blok ventilu umožňuje rýchlu a efektívnu prácu

   >> prospekt PDF
   >> cenník