AKCIOVÁ PONUKA
testo 320 LX,
testo 330 LX,
testo 330i LX


Nové analyzátory spalín - v špeciálnom jubilejnom prevedení v akciových
cenách

>>>

AKCIOVÁ PONUKA
testo 865, 868,
871 a 872


Štyri nové termografické kamery teraz získate s 20% zľavou

>>>testo 745, 750,
755, 760, 770


Prístroje na meranie elektrických veličín>>>
NOVINKA!
VEGAPULS WLS 61

Radarový senzor pre nepretržité meranie hladiny vody a odpadových vôd
>>>
VEGABAR SÉRIE 80

Tri nové prevodníky
série VEGABAR 80 môžu zmeniť spôsoby merania tlaku.
>>>
VEGA PLICSLED

Univerzálny zobrazovací modul pre limitné spínače.

>>>
NOVINKA!
Hrúbkomery ETARI

Nové hrúbkomery náterov a povlakov ETARI ET-111s FN a MD 07.

>>>
NOVINKA!
Hrúbkomer
NDT1 KRAFT B5Digitálny ultrazvukový hrúbkomer na meranie kovových a nekovových výrobkov vo výrobnom prostredí.
>>>


Ultrazvukové hrúbkomery
MX1 a MX2


Typ MX1 umožňuje
uloziť jednu rýchlost
šírenia zvuku,
MX2 obsahuje 8
prednastavených rýchlostí šírenia
zvuku pre bežné
materiály a 2
voliteľné pomocou
programu.

>>>

NOVINKY